LOGO VNBET
            爲死物,其內鱍鱍地者爲活物。莫於死物上作活計,宜於活物上作活計。餘深愛此語,故常爲人言之。
            凡貪種種外物以奉其身者,皆是死物上作活計也。
            世人雖未能免此,當於營生奉身之中,那頃刻之下,回光自照以畱心於淨土,乃活物上作活計也。
            且如汲汲營生,雖致富如石崇,貴極一品,終有數盡之期。豈若淨土之無盡也。 
40. Khuyên tu Tây phương Tịnh độ

Ông Long Thư nói rằng: “Người ta khi còn sống có  đủ  mọi  vật,  như  cha  mẹ,  vợ  con,  nhà  cửa, ruộng vườn, bò dê, xe ngựa... cho đến bàn ghế, chén bát, y phục... Những vật ấy, dù lớn dù nhỏ, hoặc do cha ông để lại, hoặc tự mình làm ra, hoặc do con cháu hay người khác giúp cho mà có. Hết thảy những vật ấy đều là của mình.
“Đến như một tờ giấy mỏng là nhỏ nhặt, bị người khác xé rách cũng sanh lòng giận; một cây kim chẳng đáng là bao, bị người lấy mất cũng sinh lòng tiếc! Kho lẫm chứa đầy, lòng vẫn không thấy đủ; vàng lụa đã nhiều, vẫn sắm

* Trang 1222 *
device

thân nhi ngôn viết: Thử vi tử vật, kỳ nội bát bát địa giả vi hoạt vật. Mạc ư tử vật thượng tác hoạt kế, nghi ư hoạt vật thượng tác hoạt kế. Dư thâm ái thử ngữ, cố thường vị nhân ngôn chi.
Phàm  tham  chủng  chủng  ngoại  vật  dĩ  phụng  kỳ  thân giả, giai thị tử vật thượng tác hoạt kế dã.
Thế nhân tuy vị năng miễn thử, đương ư doanh sanh phụng thân chi trung, nả khoảnh khắc chi hạ, hồi quang tự chiếu dĩ lưu tâm ư Tịnh độ, nãi hoạt vật thượng tác hoạt kế dã.
Thả  như  cấp  cấp  doanh  sanh,  tuy  trí  phú  như  Thạch Sùng, quý cực nhất phẩm, chung hữu số tận chi kỳ, khởi nhược Tịnh độ chi vô tận dã?

mãi khôngthôi. Mỗi một hành vi trong đời sống đều nặng lòng ái luyến, vướng chấp. Vắng nhà một đêm mà lòng đã canh cánh nỗi nhớ  nhà.  Người  giúp  việc  chưa  kịp  về  đã  lo  rằng  đi  mất. Không một công việc nào không ôm lòng lo lắng.
“Một mai khi cái hạn kỳ lớn nhất trong đời(1)đã đến, mọi thứ đều phải vất bỏ hết. Đến như thân xác này cũng là vật bỏ đi, huống chi những vật ngoài thân?
______________________________________
(1)Hạn kỳ lớn nhất trong đời: chỉ cái chết. Vì cái chết như một hạn kỳ được đặt ra từ lúc mới sanh, không ai trong đời có thể tránh khỏi, sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Đây là hạn kỳ dài nhất, lớn nhất, vì khi nó đến rồi thì không còn bất cứ hạn kỳ nào khác nữa

* Trang 1223 *
device

“Lắng lòng mà suy xét, thấy cuộc đời này thật mơ hồ như giấc mộng!
“Cho nên Trang tử nói rằng: “Phải có sự tỉnh giác lớn rồi sau mới rõ biết được giấc mộng lớn lao này.”(1)
“Người xưa nói:
Một mai vô thường đến,
Mới hay mộng đời dài.
Muôn vật đều vất bỏ,
Chỉ còn nghiệp mang theo.
“Lời ấy thật rất hay! Vì thế tôi mượn hai câu sau, thêm vào hai câu thành bài kệ rằng:
Muôn vật đều vất bỏ,
Chỉ còn nghiệp mang theo.
A-di-đà thường niệm,
Cõi Phật ắt sanh về.
“Nói nghiệp đó là chỉ cả nghiệp lành và nghiệp dữ. Cả hai loại nghiệp ấy sau khi chết đều mang theo. Vậy lẽ nào không thể dùng phép tu Tịnh độ làm nghiệp của mình hay sao?
___________________________________
(1)Giấc mộng lớn lao này: ý so sánh cả cuộc đời này không khác chi một giấc mộng lớn.

* Trang 1224 *
device

“Có vị trưởng lão đã thấu triệt sáng suốt, rộng vì mọi người mà giảng giải. Ngài chỉ vào thân này mà nói: ‘Thân này là vật chết, nhưng bên trong có chỗ linh hoạt, đó là vật sống. Đừng dựa trên vật chết mà thực hành phương thức sống, nên dựa trên vật sống mà thực hành phương thức sống.’ Tôi rất thích lời dạy ấy nên thường đem ra nói với người khác.
“Nói chung mọi sự tham muốn những vật bên ngoài để cung phụng cho cái thân này đều là dựa trên vật chết mà thực hành phương thức sống. Người đời cho dù chưa ai thoát được việc ấy, nhưng trong cuộc mưu sanh để nuôi sống cái thân này, nếu có được một khoảnh khắc nào đó quay về soi rọi tự tâm, đem lòng hướng về Tịnh độ, thì đó chính là dựa trên vật sống mà thực hành phương thức sống.
“Bằng như cứ mãi hối hả gấp rút trong công việc làm ăn, thì cho dù giàu có đến như Thạch Sùng,(1) sang quý đến bậc nhất phẩm,(2) cuối cùng rồi cũng có hạn kỳ chấm dứt, lẽ nào sánh được với cõi Tịnh độ an vui mãi mãi hay sao?”
_______________________________________________________
(1) Thạch Sùng: nhân vật trong truyện kể tượng trưng cho sự giàu có tột bực nhưng cuối cùng vẫn không có đủ những gì mình muốn.
(2) Nhất phẩm: phẩm bậc cao nhất trong hàng quan lại thời xưa, đứng đầu trong 9 phẩm.

* Trang 1225 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ