LOGO VNBET
餘多見世人於平常念佛禮讚發願求生西方,及致病來卻又怕死,都不說著往生解脫之事。直待氣消命盡識投冥界,方始十念鳴鐘。恰如賊去關門,齊何事也。
            死門事大,須是自家著力始得。若一念差錯,歷劫受苦,誰人相代。思之,思之。
            若無事時,當以精進念佛,竭力受持是爲臨終大事。可謂。
一條蕩蕩西方路,
徑直歸家莫問津。

43. Lâm chung chánh niệm được vãng sanh

Ông Tri Qui tử thưa hỏi hoà thượng Thiện Đạo(1) rằng: “Việc lớn ở thế gian không gì hơn chuyện sống chết. Một
____________________________________
(1)Hòa thượng Thiện Đạo (613-681): cao tăng đời Đường, hoằng truyền giáo pháp Tịnh độ, được người đời tôn xưng là Tổ thứ hai của Bạch liên xã (Tịnh độ tông). Ngài họ Châu, người đất Lâm Chuy (nay là huyện Lâm Chuy ở Sơn Đông), nhưng cũng có tài liệu nói ngài là người Tứ châu. Năm Trinh Quán thứ 19, ngài đến Trường An hoằng truyền pháp môn niệm Phật. Ngoài việc giáo hóa đồ chúng theo pháp môn Tịnh độ, Ngài còn sao chép kinh A-di-đà đến mấy vạn quyển, lại vẽ tranh Tịnh độ biến tướng đến hơn 300 bức. Niên hiệu Vĩnh Long thứ hai (681), ngày 14 tháng 3, ngài có chút bệnh nhẹ, an nhiên viên tịch, thọ 69 tuổi. Đệ tử lớn của ngài là Hoài Uẩn cùng các môn đệ khác an táng di thể tại núi Chung Nam, Trường An, xây chùa lập tháp tại đây để kỷ niệm, nay chính là chùa Hương Tích, tháp Sùng Linh. Ảnh hưởng sự giáo hóa của ngài vẫn còn cho đến tận ngày nay. Ngày 14 tháng 5 năm 1980, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc cùng với Tịnh độ tông Nhật Bản đã quy tụ rất đông tín đồ Phật giáo cả 2 nước, cử hành đại lễ kỷ niệm 1300 năm Đại sư Thiện Đạo viên tịch.

* Trang 1242 *
device

Dư đa kiến thế nhân ư bình thường niệm Phật lễ tán phát nguyện cầu sanh Tây phương, cập trí bệnh lai khước hựu phạ tử, đô bất thuyết trước vãng sanh, giải thoát chi sự. Trực đãi khí tiêu mạng tận thức đầu minh giới, phương thủy thập niệm minh chung, kháp như tặc khứ quan môn, tề hà sự dã?
Tử môn sự đại, tu thị tự gia trước lực thủy đắc. Nhược nhất niệm sai thố, lịch kiếp thọ khổ, thùy nhân tương đại? Tư chi, tư chi!
Nhược vô sự thời, đương dĩ tinh tấn niệm Phật, kiệt lực thọ trì, thị vi lâm chung đại sự. Khả vị:
Nhất điều đãng đãng Tây phương lộ,
Kính trực quy gia mạc vấn tân.
_____________________________________
hơi thở ra không trở vào đã chuyển sang đời khác; một niệm tưởng sai lầm liền đọa ngay trong chốn luân hồi. Con từng được Thầy chỉ dạy pháp môn niệm Phật cầu vãng sanh, việc ấy đã sáng rõ. Chỉ sợ đến khi lâm bệnh, cái chết gần kề, tâm thức tán loạn, lại bị người khác làm cho rối loạn chánh niệm, mất đi cái nhân lành thanh tịnh. Vậy cúi xin Thầy chỉ dạy cho một lần nữa pháp môn nhanh chóng thẳng tắt này, để con thoát khỏi nỗi khổ trầm luân.”
Hòa  thượng  Thiện  Đạo  nói:  “Thật  khéo  hỏi  thay!  Nói chung tất cả mọi người, khi lâm chung muốn vãng sanh về Tịnh độ thì không nên sợ chết. Nên quán tưởng rằng

* Trang 1243 *
device

thân xác này là nơi tụ họp, vấn vít lẫn nhau của nhiều nỗi khổ, của những thứ bất tịnh cùng đủ mọi nghiệp ác. Nếu được buông  bỏ  xác  thân  nhơ  nhớp  này  mà  siêu  sanh  Tịnh  độ, hưởng vô số những điều khoái lạc, giải thoát khỏi chốn sanh tử khổ não, đó mới điều thỏa lòng hợp ý, cũng như cởi bỏ cái áo xấu mà mặc vào y phục quý giá. Chỉ nên buông xả thân tâm, đừng sinh lòng luyến ái, vướng mắc.
“Mỗi khi có bệnh, nên quán niệm lẽ vô thường, sẵn sàng chờ đợi cái chết. Phải căn dặn kỹ những người nhà, người nuôi bệnh cũng như những kẻ tới lui thăm viếng, rằng mỗi khi  gặp  mặt  chỉ  nên  vì  mình  niệm  Phật,  đừng  nhắc  đến những  chuyện  thế  sự  hỗn  tạp,  những  việc  tốt  xấu  trong nhà... cũng không nên dùng những lời mềm yếu mà an ủi, hay cầu chúc được yên vui. Đó đều là những lời sáo rỗng, chẳng có ích gì.
“Nếu gặp cơn bệnh nặng sắp qua đời, những người thân thuộc  không  được  rơi  lệ  khóc  than,  cũng  không  được  nói những  lời  ai  oán,  khóc  kể  buồn  thảm,  làm  cho  người  sắp chết phải rối loạn tâm thần, để mất chánh niệm. Chỉ nên cùng nhau cất tiếng niệm Phật để giúp thêm cho việc vãng sanh. Đợi khi đã tắt hơi hồi lâu mới được than khóc.
“Nếu chỉ còn một mảy may tâm luyến ái thế gian cũng là chướng ngại, không được giải thoát. Nếu được những người hiểu rõ pháp môn Tịnh độ thường đến khích lệ thì đó là điều may mắn rất lớn.
“Nếu y theo như trên mà làm, chắc chắn sẽ vãng sanh, không còn nghi ngờ gì nữa.”
Lại hỏi rằng: “Có nên mời thầy đến dùng thuốc điều trị chăng?”

* Trang 1244 *
device

Hòa  thượng  Thiện  Đạo  đáp:  “Việc  mời  thầy  đến  dùng thuốc điều trị với việc cầu sanh Tịnh độ hoàn toàn không có gì trở ngại cho nhau. Nhưng dùng thuốc chỉ có thể trị được bệnh,  không  cứu  được  mạng.  Nếu  mạng  đã  dứt,  thuốc  có làm gì được? Còn như việc giết hại vật mạng để làm thuốc thì dứt khoát không nên làm.”
Lại hỏi: “Còn như việc cầu khấn, cúng vái thần linh thì thế nào?”
Hòa thượng Thiện Đạo nói: “Mạng người dài ngắn đã định sẵn từ lúc sanh ra,(1) làm sao nhờ quỉ thần kéo dài thêm được? Nếu mê lầm tin theo tà mỵ, giết hại chúng sanh cúng tế quỉ thần, chỉ tăng thêm tội nghiệp, sẽ tác dụng ngược lại làm giảm bớt tuổi thọ. Mạng lớn nếu đã dứt thì đám quỷ nhỏ có làm gì được? Bỗng không sinh lòng sợ sệt thật chẳng có ích gì, cho nên phải hết sức thận trọng. Nên chép lại văn này treo ở nơi dễ thấy để thường xem lại, tránh trường hợp đến lúc khẩn thiết lại quên mất.
Lại hỏi: “Như người cả đời chưa từng niệm Phật, có thể theo pháp này được chăng?”
Hòa  thượng  Thiện  Đạo  đáp  rằng:  “Pháp  tu  này  dù  là người xuất gia hay tại gia, nam hay nữ, người chưa từng niệm Phật, nếu làm theo đều được vãng sanh, chắc chắn không phải nghi ngờ.
“Tôi từng thấy nhiều người lúc bình thường niệm Phật, lễ bái, phát nguyện cầu sanh Tây phương, nhưng khi mắc bệnh lại sợ chết, không còn nói gì đến việc giải thoát vãng sanh. Chờ đến lúc người chết thần khí tiêu tan,
___________________________________
(1)Ở đây nên hiểu là do định nghiệp.

* Trang 1245 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ