LOGO VNBET
hoạt động của con người là hoạt động bị cưỡng ép bởi bao nhiêu những rối rắm của ấn tượng, lợi lạc, yêu cầu, v.v…mà chúng ta phải đối mặt trong đời. Sự hướng mục đích mạnh mẽ sẽ không dễ bị các thứ ấy làm sai lệch.
Mục đích chính yếu của sự chủ động ấy, và cái nguyên lý điều ngự thực sự thích đáng của sự tuyển chọn ấy, là sự lớn mạnh trong Chánh pháp (Dhammato Vuddhi), nghĩa là gia tăng trong hiểu biết và tiến bộ thực hành về giáo lý giải thoát của Đức Phật. Theo các vị Đạo sư ngày xưa thì đây là mục đích chân thật, được giải thích trong loại thứ nhất của liễu hội. Nếu một khi Khổ đế đã được hiểu trọn vẹn trọng tâm của nó, sự thăng tiến trên Con đường (Đạo) dẫn đến diệt khổ sẽ thực sự trở thành nhu cầu cấp thiết nhất, đó là mục đích độc nhất chân thật và cao quý của đời người.
2- Liễu hội về sự thích đáng
Liễu hội về sự thích đáng của một hành động dưới hoàn cảnh đã định, nhắc nhở kỹ rằng không phải ta luôn luôn có quyền lực để quyết định sự tiến hành một hành động hướng mục đích nhất và hợp lý nhất mà sự tuyển chọn (như đã nói trên) của chúng ta thường bị hạn chế hoàn cảnh hoặc bởi những giới hạn của những khả năng của chính chúng ta. Loại thứ hai này của liễu hội dạy cho ra nghệ thuật của cái khả thi, sự thích ứng với các điều kiện thời gian, nơi chốn và đặc tính của mỗi

* Trang 83 *
device

 
Satipaṭṭhàña Trái Tim Của Thiền Định Phật Giáo