LOGO VNBET
vẹn nhưng chỉ khái quát về các tư thế và đặc tính vô ngã của chúng. Loại thứ tư của liễu hội – “thực tính” cũng có thể gồm một phân tich1chi tiết hơn về quá trình liên hệ, nhờ đó đưa đến một sự thâm hiểu sâu hơn về bản chất vô ngã của chúng.
4- Các thành phần của thân thể:
Ta có thề nói, sự quan niệm này, với con dao mổ của nó, mở phanh lớp da của cái thân thể này của chúng ta và để lộ cho thấy những gì giấu bên dưới nó. Sự mổ xẻ thuộc tâm thức này làm tan cái khái niệm được nắm chấp một cách mơ hồ về sự nhất thể của thân thể bằng cách chỉ vào các thành phần khác nhau của thân thể xáo tan cái ảo tưởng về vẻ đẹp của thân thể bằng cách phô bày sự bất tịnh của thân thể. Khi hình dung ra cái thân thể là một bộ xương đang bước đi, được bao bọc một lớp lỏng lẻo bằng thịt và da, hoặc khi thấy nó là một tập hợp của nhiều thành phần được uốn nắn một cách kỳ dị, ta sẽ ít cảm thấy khuynh hướng đống nhất chính ta với cái mà ta gọi là thân thể “riêng” của ta hay sự ưu thích thân thể của người khác. Như vậy, do sự khước từ và tỉnh ngộ đầu tiên, sự thực hành này sẽ dẫn đến việc ghét bỏ và tách ly cũng như sự thể hội về bản chất vô thường của thân thể.
5- Tứ đại:
Sự thực hành này tiếp tục mổ xẻ cái thân thể

* Trang 113 *
device

 
Satipaṭṭhàña Trái Tim Của Thiền Định Phật Giáo