LOGO VNBET
Thỉnh thoảng quay mắt về các chóp đỉnh của mục đích anh đang theo đuổi khi chúng xuất hiện ở chân trời kinh nghiệm của anh. Nó sẽ giữ đúng phương hướng của lộ trình trước mắt của tâm anh, giúp anh truy tìm lại lối đi, khi anh bị lạc lối. Chúng sẽ tạo nên sinh lực mới cho đôi chân đã mỏi mệt của anh, lòng can đảm mới cho tâm anh và tạo nên niềm hy vọng mà đối với với anh có thể bị mất đi nếu như anh vẫn luôn luôn bị ngăn chặn không thấy được những ngọn núi ấy hoặc nếu như anh chỉ nghe nói hay đọc thấy về chúng. Những chóp đỉnh ấy cũng sẽ nhắc nhở cho anh ta không quên rằng, vượt trên “những niềm vui nhỏ trên đường”, vinh quang của những chóp đỉnh kia đang chờ đợi anh ta ở chân trời.
II. LIỄU HỘI
Thái độ thọ nhận và tách ly của chú ý đơn thuần có thể hẳn phải chiếm một khoảng lớn hơn nhiều trong đời sống tâm thức của chúng ta so với bình thường, và do đó mà nó đã được bàn tới ở đây một cách kỹ lưỡng. Nhưng chớ để cho nó khiến ta quên rằng chú ý đơn thuần thường chỉ có thể giữ được trong một thời gian giới hạn trong đời sống hàng ngày, ngoài những lúc được dành hẳn hoi để thực hành nó. Mỗi giờ trong ngày đòi hỏi một sô hoạt động bằng hành vi, ngôn ngữ hay suy tưởng. Trước tiên, có thể đòi hỏi về hoạt động thân thể hay cử động, dù đấy chỉ là một thay đổi vị thế cũng

* Trang 76 *
device

trở nên rất cần thiết. Chúng ta lại vẫn cứ phải từ bỏ sự im lặng bảo vệ đủ cho mình để mà đi vào sự liên hệ với những kẻ khác bằng ngôn ngữ. Và tâm cũng không thể tránh khỏi sự xác định vị trí của nó, đối với chính nó và đối với thế giới bên ngoài, và ra lệnh cho hành động, không biết bao nhiêu lần trong ngày. Tâm phải chọn lựa, quyết và phán đoán.
Chính liễu hội (Sampajañña), khía cạnh thứ hai của Chánh niệm, là cái liên hệ đến phần lớn của đời sống ta, đời sống hoạt động. Một trong mục tiêu của việc thực hành Satipaṭṭhàna là liễu hội, cần phải dần dần trở thành sức mạnh điều chỉnh hết thảy mọi hoạt động của chúng ta về thân, khẩu, ý. Nhiệm vụ của nó là làm cho các hoạt động ấy hướng mục đích và có hiệu quả, phù hợp với thực tại, với các lý tưởng của chúng và với mức độ cao nhất của sự hiểu biết của chúng ta. Từ “ Liễu hội” nên được hiểu rằng, sự lĩnh hội trọn vẹn về mục đích và thực tại, bên trong và bên ngoài được thêm vào trong tính minh bạch của chú ý đơn thuần; hay nói một cách khác; Liễu hội là sự hiểu biết đúng (ñàna) hay trí tuệ (paññà), được đặt căn bản trên tâm niệm đúng (Chánh niệm – Sati).
Dù bản kinh tự nó chỉ nói về lĩnh hội một cách minh bạch về hành động và ngôn ngữ (thân, khẩu), và do đó nó bàn tới liễu hội trong phần Quán thân, nó không bảo rằng suy nghĩ, “cái cửa

* Trang 77 *
device

 
Satipaṭṭhàña Trái Tim Của Thiền Định Phật Giáo