LOGO VNBET
Lời Đầu
Của Dr.E. GRAHAM HOWE


Tôi rất lấy làm sung sướng được vị Thượng tọa thân ái của tôi, ngài Nyanaponika đề nghị viết lời đầu cho quyển sách hết sức quan trọng này. Dù không phải là một Phật tử, tôi đã đọc Thiền với ngài trong một thời gian ngắn, vào tháng 10-1952, tại một tu viện biệt lập, tĩnh lặng và an lạc tại Dodanduwa, Sri Lanka. Do việc học hỏi với ngài và do ngài giới thiệu, tôi đã bay sang Rangoon học Satipaṭṭhàna (pháp môn Niệm xứ) với vị Thiền sư của tôi là Ngài Mahà-Si Sayadaw ở Thathana Yeiktha, Rangoon.
Không phải chỉ do khác biệt về ngôn ngữ mà còn do khác biệt về quan điểm khiến người phương Tây khó hiểu tâm thức người phương Đông. Do đó, trong các cuộc đàm luận với ngài Nyanaponika, tôi thật vô cùng sung sướng mà hiểu rằng cái cảm giác nghịch ý đầu tiên của tôi vốn chỉ là do rối ren, ngộ nhận ở chính ngăn trong tâm tôi. Càng học với ngài, tôi càng có thể thấy được vấn đề như ngài đã thấy… và những khó khăn của tôi càng tan biến đi. Quả thực, học thuyết Vô ngã ( Anatta) là khó nhất và đến nay tôi vẫn quan niệm như thế, mặc dầu đấy là điểm  trọng yếu nhất trong suốt giáo lý Phật giáo.

* Trang 6 *
device

Càng học Satipaṭṭhàna, tôi càng vững tin rằng đây là một hệ thống tu tập tâm thức. Nó cũng như thái độ khoa học của phương Tây về tâm thức, nó rất đúng đắn, khách quan và rõ ràng. Nó tin vào kinh nghiệm trực tiếp của các nhân chứ không tin vào bất cứ quan điểm, ý tưởng nào của kẻ khác. Nó hết sức đơn giản và nó sử dụng “sự chú ý đơn thuần” (một cách căn bản, nó đơn giản như nhận theo câu “ Ồ, hãy nhìn”), nhưng trong một hệ thống cương kỷ và được chọn lựa cẩn thận. Do đó, nó phê phán mọi quyết đoán quá sớm mọi sự “nói về nó và quảng diễn này nọ”, mọi suy lý, bàn luận và những thứ làm phun phí thời giờ như thế mà người phương Tây vẫn có xu hướng ưa chuộng. Thật thế, nó gỡ bạn ra khỏi sự dính chặt, sự trói buộc của chính bạn, khỏi những thành kiến, những khuôn sáo, sự mù quáng và sự ngã chấp của bạn để khiến bạn được tự tại mà thấy và chứng nghiệm được một thế giới thực sự.
Nếu bạn hỏi “Thế giới thực sự là gì sau khi chứng ngộ?”, dĩ nhiên tôi chỉ có thể bảo rằng không ai có thể nói cho người khác nghe điều ấy được. Nhưng Bậc Giác Ngộ, người đã cho chúng ta pháp môn Satipaṭṭhàna, dạy rằng: “ Hãy tự tìm ra cho các ngươi. Đây là con đường. Hãy bắt đầu. Hãy tiếp tục mà thấy”… Bây giờ, đối với người học, thế giới mà trong đó ta sống trở thành một nơi rực rỡ hơn, kỳ diệu hơn. Tự ngã được tẩy rửa một cách

* Trang 7 *
device

triệt để, và sự thật ưu thắng không có bạo lực là thứ vẫn luôn luôn xen vào khi người ta có một cái búa để đập nát.
Satipaṭṭhàna là một con đường của tự do, dẫn đến Giác Ngộ. Nó tuyệt đối bất bạo lực trên nguyên tắc và trong thực hành. Xem nó là một phương pháp tu luyện tâm thức, tôi không ngần ngại mà bảo rằng nó là một cương kỷ, là một khám phá vô cùng cần thiết cho thế giới ngày nay. Nó được thiết lập ở phương Đông cũng như các minh triết vẫn thường như thế, tôi tin rằng Satipaṭṭhàna cũng lợi ích cho người phương Tây chúng ta nữa, nhất là khi chúng ta đã tiêu hóa được nó trong chính kinh nghiệm của chúng ta và có lẽ nó cũng được chuyển đổi chút ít khi gặp gỡ truyền thống riêng và những yêu cầu của chúng ta.
Tôi hy vọng rằng cuốn sách này sẽ giúp cho phương Đông và phương Tây đến chỗ hiểu biết chặt chẽ hơn và giúp cho những ai đọc nó được đến gần Giác ngộ hơn.
E. GRAHAM HOWE
    M.B., M.S., D.P.M.
14a, Upper Wimpole Street
London, W.I.
Tháng Chín, 1953

* Trang 8 *
device

 
Satipaṭṭhàña Trái Tim Của Thiền Định Phật Giáo