LOGO VNBET
Trái Tim của Thiền Định Phật Giáo

* Trang 1 *
device

* Trang 2 *
device

NYANAPONICA THERA
THÍCH CHƠN THIỆN dịch


Satipaṭṭhàña
TRÁI TIM CỦA
THIỀN ĐỊNH PHẬT GIÁO


 
NHÀ XUẤT BẢN PHƯƠNG ĐÔNG

* Trang 3 *
device

* Trang 4 *
device

Lời Giới Thiệu

Đại đức Nyanaponika, người Đức, được đào tạo trong truyền thống Thượng tọa bộ tại Trung tâm Thiền Mahasi Rangoon, Myanmar. Ngài là Giám đốc Hội Phát hành kinh: Publication Buddhist Society Kandy, Sri Lanka.
Quyển sách Trái Tim Của Thiền Định Phật Giáo được ra mắt độc giả Việt Nam sau hơn các bản tiếng Đức, Anh, Pháp, Ý, Tây Ban Nha và Thái Lan.
Ngài còn là tác giả nhiều quyển kinh giá trị  viết bằng Anh ngữ, năm nay thọ 87 tuổi, đang tu hành ở Forest Hermitage Kandy, Sri Lanka.
Ngài Tỳ khưu Nyanaponika được nhiều đọc giả uyên thâm nước ngoài biết đến và còn được các dịch giả lỗi lạc Việt Nam biết.
Thành kính tán thán công đức Hòa thượng Thích Chơn Thiện đã dành nhiều thì giờ dịch quyển kinh quý báu này.
Thành tâm cầu nguyện tác giả Nyanaponika và dịch giả Thích Chơn Thiện hạnh phúc, giải thoát.
CÀGA

* Trang 5 *
device

 
Satipaṭṭhàña Trái Tim Của Thiền Định Phật Giáo