LOGO VNBET
Lời tựa của tác giả

Mục đích của những trang sách này là nhằm gợi sự chú tâm vào ý nghĩa sâu xa rộng rãi của pháp môn Niệm xứ (Satipaṭṭhàna) của Đức Phật và hiến dâng một sự chĩ dẫn sơ khởi cho việc lĩnh hội những giáo lý ấy và cho việc áp dụng một cách thực tiễn.
Cuốn sách này cũng được mong là cuốn đi kèm với bản sớ luận về bản kinh Niệm xứ của Đức Phật mà một bản dịch Anh ngữ rất trung thực của ngài Soma Thera(1) đã được xuất bản. Bản dịch Anh ngữ về bản chính kinh của ngài cũng được gom vào đây để tiện cho độc giả. Nó cần được xem đến mỗi khi ở đây bàn đến những chi tiết của bản kinh.
Phần chính của cuốn sách này được đặt căn bản trên “ Khảo luận dẫn nhập” gồm trong cuốn sách bằng Đức ngữ của tác giả về Satipaṭṭhàna (2).
 ___________________
(1) “The Way of Mindfulness” của Tỳ khưu Soma. Xuất bản lần 2, có sửa và thêm. Colombo 1949.
(2) “Satipaṭṭhàna”. Der Heilsweg Buddhistischer Geistesschulung, 250 p.p Ronstanz (Germany) 1950 Verlag Christiani.

* Trang 9 *
device

Tuy nhiên, các phần của thảo luận ấy đã được sửa đổi trong bản Anh ngữ này và những phần mới, trong đó có Phụ lục A đã được thêm vào.
Để tỏ lòng tri ân, trước hết, tác giả xin ngỏ lời cảm ơn chư vị Tỳ khưu trong Giáo hội Tăng già. Thượng tọa Soma và Thượng tọa Kheminda. Tác giả đã mang ơn các ngài đã chỉ dạy cho về đặc tính và việc hành trì thực sự của con đường, một ơn nghĩa không dễ gì đền đáp được. Phần nói về “ Phương pháp Satipaṭṭhàna mới của Myanmar” của cuốn sách, vốn đã có trong bản Đức ngữ, cũng được rút ra từ những ý kiến của các ngài. Trong bản Anh ngữ này, một số thêm thắt về phần ấy dưới ánh sáng của những học hỏi và kinh nghiệm mà tác giả đã tiếp thu được ở Myanmar.
Tác giả còn mang ơn cám ơn sâu đậm đến Tỳ kheo Kassapa ở Vajirarama, Colombo. Ngài đã cẩn thận đọc suốt bản thảo; ngoài việc đề xuất nhiều ý kiến, ngài còn sửa chữa nhiều chỗ rất cần thiết vì những trang sách này được viết bằng một ngôn ngữ không phải là tiếng mẹ đẻ của tác giả.
Tác giả cũng mang ơn Tiến sĩ E. Graham Howe ở Luân Đôn, người đã đóng góp ý kiến và đã giới

* Trang 10 *
device

thiệu cuốn sách này cùng lời nhắn nhủ của nó cho các độc giả phương Tây.
Cuối cùng và rất quan trọng, tác giả mong được bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu xa đối với vị Thiền sư của mình là ngài Đại lão U Dobhana (Mahà Si Sayadaw), và tác giả hết lòng ghi nhớ sự giúp đỡ và khích lệ của nhiều sakokàris (các hành giả pháp môn Niệm xứ) ở Myanmar, tu sĩ và cư sĩ.
Những xuất bản thêm nữa về đề tài Satipaṭṭhàna đang được dự định. Trước tiên là xuất bản bản dịch Anh ngữ, một khảo luận quan trọng bằng tiếng Pàli do ngài Đại lão U Sobhana (Mahà Si Sayadaw) viết, chủ yếu nhằm cho những trình độ cao của việc thực hành có phương pháp về Satipaṭṭhàna.
Việc xuất bản cuốn sách này, trong lần in thứ nhất, được hình thành nhờ hảo tâm của các vị sau đây: cố phu nhân O.J. Rupesinghe và trượng phu đã mất trước bà, qua thọ thác nhân là ông Geo Jayasinha (trang trải phần lớn ấn phí); bà Ernest de Silva, ông D.H.Jayavickrama, ông Richard Abeyasekara. Mong rằng nghĩa cử của quý vị ấy là một nỗ lực cho họ tiến lên trên con đường Giải thoát.
NYANAPONIKA THERA
           Udawattakela
       Kandy, Sri Lanka
          Tháng 9, 1953

* Trang 11 *
device

* Trang 12 *
device

 
Satipaṭṭhàña Trái Tim Của Thiền Định Phật Giáo