LOGO VNBET
thể được gọi một cách đúng đắn là “ Trái tim của Thiền Định Phật Giáo” hay cũng gọi là “ Trái tim của toàn bộ giáo pháp” (Dhamma Hadaya). Trái tim lớn lao này thật sự là trung tâm của hết thảy những dòng máu chảy qua toàn bộ cơ thể của giáo pháp (Dhamma Kàya).
PHẠM VI CỦA PHÁP MÔN NIỆM XỨ
Pháp môn Niệm xứ cổ xưa này cũng có thể được thực hành ngày nay cũng như đã thực hành từ 2.500 năm về trước. Nó có thể được thực hành ở lục địa phương Tây cũng như ở phương Đông; ở giữa cái điên đảo của cuộc đời hay ở nơi thanh tịnh của tư thất.
Quả thực, Chánh niệm là căn bản thiết yếu của Chánh mạng và Chánh tư duy - ở mọi nơi, và mọi lúc, với mọi người. Nó là một thông điệp sinh yếu cho tất cả; không những chỉ cho các môn đệ của Đức Phật và Giáo pháp (Dhamma) của Ngài mà cho tất cả những ai nỗ lực làm chủ cái tâm vốn rất khó kiểm soát và những ai thiết tha mong cầu được phát triển những khả năng tiềm tàng của nó là sự lớn mạnh hơn và hạnh phúc hơn.
Trong những lời đầu tiên, để tiên bố mục tiêu cao vời của nó, bản kinh đã gọi phương pháp này là nhằm “ để thắng vượt phiền muộn bi thương, diệt trừ khổ đau sầu não”. Đây há chẳng phải là điều mà ai cũng mong muốn sao? Khổ đau là kinh nghiệm

* Trang 14 *
device

chung của con người, và do đó, một phương pháp nhằm triệt để chinh phục khổ đau là mối quan tâm chung của con người. Dù rằng, trong trường hợp riêng lẻ, chiến thắng tối hậu đối với khổ đau có thể còn xa, nhưng con đường dẫn đế chiến thắng ấy đã được khai thị một cách rõ ràng. Và còn hơn thế nữa: Từ ở chính những tầng bậc đầu tiên của con đường ấy, phương pháp Chánh niệm sẽ chỉ rõ những hiệu quả tức thời và có thể thấy được của nó bằng sự đánh bại khổ đau trong nhiều cuộc chiến đấu riêng lẻ. Những kết quả thực tiễn như thế, trong ý nghĩa hạnh phúc, phải là mối quan trọng sinh thiết cho mọi người, gia tăng sự hỗ trợ hiệu quả cho việc phát triển tâm thức.
Mục tiêu chân thực của Satipaṭṭhàna (pháp môn Niệm xứ) không gì khác hơn là giải thoát rốt ráo khỏi khổ đau, vốn cũng là cứu cánh cao nhất giáo lý của Đức Phật – Niết bàn. Con đường ngay thẳng,trực tiếp dẫn đến Niết bàn do Satipaṭṭhàna cung ứng và một sự tiếng bộ liên tục trên con đường ấy tuy vậy đòi hỏi phải chấp nhận nỗ lực thiền định áp dụng vào một số đối tượng được tuyển chọn của Niệm xứ. Những trang sách này sẽ cống hiến những kiến thức ngắn gọn, sơ khởi.
Nhưng, để nỗ lực theo đuổi mục đích cao cả nhất ấy, một sự áp dụng tổng quát về Niệm xứ vào bình diện những sinh hoạt thông thường cũng không kém phần quan trọng. Điều ấy sẽ cống hiến

* Trang 15 *
device

Một sự hỗ trợ vô cùng quý giá cho sự nỗ lực trong Niệm xứ chuyên sâu và mạng mẽ. Nó lại còn rót vào những cái tâm chưa thuần cái “thể cách” tổng quát và thái độ quan niệm và tạo ra tính cách quen thuộc với “ cái không khí tâm thức” của nó. Những kết quả lợi lạc của nó trong một phạm vi hẹp hơn và “phàm tục”, sẽ là một gia tăng động lực để mở rộng tầm mức áp dụng, và sẽ là một khích lệ cho việc đảm nhận một sự hành trì có hệ thống nhằm vào mục đích tối thượng. Vì những lý do ấy, ở đây đặc biệt lưu ý đến những khía cạnh tổng quát về Niệm xứ, nghĩa là vị trí của nó trong cơ cấu của đời người nói chung.
Trong Satipaṭṭhàna có chứa sức mạnh sáng tạo cũng như sự kêu gọi hợp thời và phổ biến của một học thuyết thực sự về chứng ngộ. Nó có bề sâu, bề rộng, sự giản dị và thâm trầm để cung ứng cái nền tảng và khung sườn cho một giáo pháp cho tất cả rất sinh động, hoặc ít nhất, cho đám người đông đúc và vẫn còn đông đúc thêm, những con người không còn mẫn cảm trước những ve vãn tôn giáo hay giả tôn giáo nữa và vẫn nhận thấy rằng trong cuộc sống và tâm thức của họ, sự cấp thiết của những vấn đề căn bản của một loại phi vật chất đang đòi hỏi lời giải đáp mà khoa học cũng như các tôn giáo thuộc tín ngưỡng không thể hiến dâng được. Đối với một giáo pháp Satipaṭṭhàna cho tất cả như thế, cần thiết phải vạch ra thật kỹ lưỡng những áp dụng

* Trang 16 *
device

 
Satipaṭṭhàña Trái Tim Của Thiền Định Phật Giáo