LOGO VNBET
              PHÁP MÔN NIỆM XỨ
Ý NGHĨA – PHƯƠNG PHÁP VÀ MỤC TIÊU

MỘT THÔNG ĐIỆP CỦA SỰ CỨU ĐỘ
Khi các trang sách này được viết, đúng vào giữa thế kỷ XX, nhân loại lại đang nằm trên gường bệnh, ta còn nói gì hơn? Nó đang quằn quại dưới những vết thương do nó gây nên, đau khổ vì các hậu quả của một sự thi hành dã man xưa cổ, gọi là chiến tranh, vẫn chưa được thắng vượt. Nhân loại một lần nữa đã đi đến chỗ tự hành khổ mình thêm lên một cách rõ rệt, làm cho đồng loại sầu đau nhiều hơn, gây thêm băng hoại cho đạo đức và nền văn hóa chân thực đang đi song đôi với những phá hủy vật chất của chiến tranh. Nhưng đối với một cái tâm có suy nghĩ, sự đơn điệu kỳ lạ và sự bi thảm của thái độ xúi đẩy loài người chuẩn bị lại cho một cơn điên loạn mới, chỉ chờ lấy lại chút ít sức mạnh sau sự biểu lộ đảo điên vừa qua, là điều trói buộc, gây sầu khổ hơn hết thảy mọi sự kiện khổ đau riêng lẻ nào khác. Cái máy móc xưa cũ vẫn thế nay lại vận hành: Sự

* Trang 27 *
device

tác dụng lẫn nhau giữa tham lam ( gồm sự tham muốn quyền lực) và sợ hãi, sẽ luôn luôn tạo nên sân hận. Và con người cứ chỉ lăng xăng với những triệu chứng mà vẫn mù tịt với nguồn gốc của bệnh hoạn và bệnh hoạn không gì khác hơn là ba đại căn bản bất thiện (Akusala Mùla) mà Đức Phật đã chỉ rõ: Tham, Sân, Si…
Một giáo lý cổ xưa của trí tuệ miên viễn và của sự dẫn đạo hữu hiệu đến với cõi đời đau khổ, và thực sự điên đảo của chính chúng ta đây, đó là Phật pháp, nghĩa là học thuyết của Bậc Giác Ngộ với thông điệp và năng lực chữa trị của nó. Giáo lý này đến với câu hỏi nghiêm túc và nhân từ nhưng thầm lặng và kín đáo rằng, phải chăng lúc này mọi dân tộc trên thế giới sẽ sẵn sàng nắm lấy bàn tay cứu độ của Bậc Giác Ngộ đã đưa ra cho loài người khổ đau qua Chánh pháp phi thời gian của Ngài, hay là thế giới, đặc biệt là Tây bán cầu, vẫn còn chờ đợi cho đến khi khơi lên một cuộc thử thách mới và còn kinh khủng hơn rất có thể đưa đến sự tiêu hủy tối hậu về vật chất và tinh thần?
Các quốc gia trên thế giới, vô tình hình như cho rằng những sự tồn trữ sức mạnh của họ thì không bị tiêu hao. Chống lại một niềm tin vô căn cứ như thế, luật Vô thường, tức sự biến dịch không ngừng được nêu lên là định luật mà Đức Phật đã hết sức nhấn mạnh. Luật Vô thường này bao gồm sự kiện được chứng tỏ trong kinh nghiệm hằng ngày và

* Trang 28 *
device

trong lịch sử cũng thế, rằng những cơ hội bên ngoài cho sự tái tạo vật chất và tinh thần, và sức mạnh sinh thiết và hoạt tính bên trong cần cho sự tái tạo ấy thì không bao giờ là vô giới hạn, đối với các cá nhân cũng như đối với các quốc gia. Biết bao nhiêu đế quốc, hùng mạnh hơn các đế quốc của thời đại chúng ta đã sụp đổ, và biết bao nhiêu người, dù cho nó ân hận và có “ý hướng tốt nhất”, cũng phải đối mặt với một “sự quá muộn” bất trị. Chúng ta không bao giờ biết được rằng, đây không phải là một lúc hay đây chính là toàn cảnh mở ra cho chúng ta cánh cửa của cơ hội cuối cùng. Chúng ta không bao giờ biết được rằng cái sức mạnh, tuy còn ít oi, mà chúng ta vẫn còn đang cảm thấy chảy trong huyết mạnh của chúng ta có phải là sức mạnh cuối cùng có khả năng mang chúng ta qua khỏi tình trạng khốn đốn của chúng ta. Như thế, chính cái lúc này đây là quý giá nhất. “ Chớ để vượt khỏi các người!”. Đức Phật căn dặn như vậy…
Thông điệp của Đức Phật đến với thế giới như là một đường lối cứu độ hữu hiệu giữa những khổ đau và những vấn đề ngay nay, và như là một sự chữa trị tận gốc cái khổ vẫn mãi hiện diện. Một mối nghi có thể khởi lên trong tâm thức của con người phương Tây rằng, làm sao mà họ có thể được cứu độ trong những vấn đề hiện đại của họ bằng một học thuyết của phương Đông khác lạ và xa xôi? Và những người khác, ngay cả ở phương Đông, có thể

* Trang 29 *
device

hỏi rằng làm sao mà những lời lẽ đã được nói từ 2500 năm rồi lại có thể thích đáng cho “ thế giới hiện tại” của chúng ta, ngoài trừ chỉ thích đáng trong một ý nghĩa rất khái quát. Những ai nêu sự phản đối về khoảng cách không gian (điều ấy một cách đặc biệt nghĩa là sự khác biệt chủng tộc)nên tự hỏi rằng đối với một người dân ở Luân Đôn, có phải Benares thực sự là xa lạ hơn Nazareth, nơi có một giáo lý phát khởi lên những gì mà đối với chính người ấy đã trở thành một phần quen thuộc và quan trọng của đời sống và tư tưởng anh ta? Họ còn nên sẵn lòng mà chấp nhận rằng những định luật toán học được khám phá đã lâu tại nước Hy Lạp xa xôi, ngày nay lại không kém phần giá trị tại Anh Quốc. Nhưng, đặc biệt, những người phản đối ấy nên coi những sự kiện rất nhiều và căn bản của đời sống là chung cho tất cả nhân loại. Chính Đức Phật đã thuyết giảng nhiều nhất về họ. Những ai nêu lên sự phản đối về khoảng cách thời gian chắc chắn sẽ nhớ lại nhiều lời vàng ngọc của các nhà hiền triết và thi sĩ đã chết từ lâu là những lời đẩy vào chính lòng họ một sự hòa điệu thâm sâu, mật thiết khiến họ cảm thấy thật rõ ràng một sự tiếp xúc sinh động và thân thiết với các vị nhân ấy vốn đã bỏ thế giới này từ lâu. Họ sẽ đối chiếu cái kinh nghiệm như thế với sự huyên thuyên xàm bậy “rất mực hiện đại” của xã hội báo chí, đài phát thanh là cái mà khi được so sánh với những tiếng

* Trang 30 *
device

 
Satipaṭṭhàña Trái Tim Của Thiền Định Phật Giáo