LOGO VNBET
PHỤ LỤC A
I. Hướng Dẫn Cho Việc Thực Hành Có Phương Pháp Về Satipaṭṭhàna Được Giảng Dạy ở Myanmar
Các Ghi Chú Cơ Bản

Trong các trang sau đây, chúng tôi sẽ nêu dẫn về một khóa thực hành Thiền định nghiêm túc theo phương pháp Satipaṭṭhàna. Khóa này được thực hiện tại “THATHANA YEIKTH”, ở Rangoon (Myanmar), dưới sự chỉ đạo của Đại lão hòa thượng U Sobbhana (Mahà Si Sayadaw).,
Một khóa thực hành tại trung tâm Thiền định ấy thường kéo dài từ một đến hai tháng. Sau thời gian ấy, các hành giả được yêu cầu tiếp tục thực hành tại các nhà riêng của họ, phù hợp với các điều kiện sống riêng của họ. Suốt khóa thực hành nghiêm túc ấy, hành giả không thực hiện việc đọc, viết hay bất cứ công việc nào ngoài công việc thiền định và các sinh hoạt thông thường hàng ngày. Việc nói năng được hạn chế tối đa. Các hành giả cư sĩ, theo tổ chức ấy suốt trong thời gian ở tại đây, giữ

* Trang 147 *
device

Tám giới (Aṭṭhangãsìla), chẳng hạn, gồm việc kiêng dùng các thức ăn nặng sau 12 giờ trưa…
Một bài viết ngắn gọn về Thiền định thực hành, dù hạn hẹp vào ngay ở lúc đầu như bài này, cũng không thay thế được sự chỉ đạo riêng của một thầy dày kinh nghiệm, độc nhất có thể quán xét đúng đắn các yêu cầu và tầm mức tiến bộ của riêng từng môn đệ. Những ghi nhận sau đây do đó chỉ có ý nghĩa đối với những ai không được gần gũi với một thiền sư dày kinh nghiệm. Có điều là những người như thế quá đông, ở phương Tây cũng như ở phương Đông, đã khiến người viết cống hiến những ghi chú này, vốn rất thiếu sót, như là  một bổ túc có tính cách thực tiễn cho phần chủ yếu của cuốn sách này.
Một nguyên lý cơ bản của phương pháp Satipaṭṭhàna là chính những bước đầu tiên của học nhân cần phải được thực hiện trên nền tảng vững chắc của kinh nghiệm riêng của người ấy. Anh ta cần phải học thấy các sự vật đúng như chính chúng nó, và anh ta cần phải thấy chúng cho chính anh ta. Anh không bị ảnh hưởng bởi những kẻ khác cho những gợi ý, những ám chỉ về điều mà anh có thể thấy được hoặc anh mong được thấy. Do đó, trong khóa thực hành nói trên, không có những giải thích lý thuyết nào được nêu ra mà chỉ có những hướng dẫn đơn thuần về điều gì nêu làm và điều gì không nên lúc mới đầu thực hành. Sau một thực hành ban

* Trang 148 *
device

đầu, khi Niệm tâm sắc bén hơn và khi hành giả trở nên hiểu rõ các đặc trưng trong các đối tượng Niệm tâm của anh mà từ trước anh không chú ý tới, bây giờ thiền sư có thể, trong trường hợp cá nhân, quyết định không chỉ bảo (như thường lệ) rằng “hãy tiếp tục”, mà chỉ bày một cách ngắn gọn cái chiều hướng để sự chú ý của người môn đệ có thể quay về đó cho được lợi lạc. Một trong những bất lời của một bài viết là ngay cả những chỉ bày cũng không thể được nêu ra vì chúng cần thiết tùy thuộc vào sự tiến bộ của từng cá nhân hành giả vào lúc khởi đầu việc thực hành của anh ta. Tuy nhiên, nếu những hướng dẫn nêu ra ở đây được theo đúng, kinh nghiệm riêng của hành giả sẽ trở thành vị thầy của anh và sẽ dẫn anh tiến xa hơn một cách an toàn, dù rằng phải chấp nhận rằng sự tiến bộ sẽ dễ dàng hơn dưới sự chỉ đạo của một thiền sư dày kinh nghiệm.
Sự trầm ổn, tự tin và một thái độ lưu tâm, thận trọng là những đặc tính của việc thực hành Thiền định này. Một vị thầy Satipaṭṭhàna thực sự sẽ rất cẩn trọng trong mối liên hệ của ông với những người mà ông truyền dạy; ông sẽ tránh “gây ấn tượng cho họ bằng cách của ông và tránh làm cho họ thành các đồ đệ”. Ông sẽ không nhờ đến những thủ đoạn ngoại tại hay nội tâm như là gây sự tự kỷ ám thị, xuất thần hay chỉ là một phấn khích xúc cảm.

* Trang 149 *
device

Khi thực hiện việc tu tập này, ta không nên trông chờ “những cảm nghiệm thần bí” hay sự thỏa mãn tình cảm quá dễ dàng. Sau khi đã thực hiện nguyện ước nghiêm túc ban đầu, ta không nên chìu theo những tư tưởng đến những thành tựu trong tương lai nữa, và không nên khao khát những thành công chóng vánh. Ta nên để tâm một cách chuyên chú, trầm tĩnh chuyên sâu đến những sự thực tập rất đơn giản sẽ được miêu tả ở đây. Lúc ban đầu, ta nên xem những thực tập ấy đúng như là những mục đích trong chính chúng, tức là như một kỹ thuật để làm mạnh sự chú tâm và tập trung, một ý nghĩa gia phụ nào đó của những thực tập này tự nhiên sẽ tự lộ ra cho hành giả trong lúc thực hành. Những bóng dáng lờ mờ của ý nghĩa ấy hiện ra ở chân trời của tâm thức của hành giả sẽ dần dần rõ ràng hơn và cuối cùng trở thành một hiện diện điều đồng anh ta tiến về phía chúng một cách xác quyết.
Như là một dẫn nhập khái quát, những ghi chú theo sau đến đây hẳn là đủ. Từng phần, chúng sẽ được xét kỹ đến sau này (trang 146) phương pháp được vẽ phát ở đây, thuộc vào Tuệ giác đơn thuần (Sukkhavipassanà) tức là thực hành cái Tuệ giác thâm nhập một cách chuyên sâu và trực tiếp mà không cần phải đạt đến Thiền định (Jhanà) trước đã. Trong cấp độ đầu tiên của nó, phương pháp này nhằm vào một sự nhận định rõ ràng những quá

* Trang 150 *
device

 
Satipaṭṭhàña Trái Tim Của Thiền Định Phật Giáo