LOGO VNBET
nay, ngoài Myanmar, không có lắm người thực sự nắm được bản chất và tinh thần của phương pháp tu tập tâm thức đặc biệt này. Dù những đặc trưng của những phương pháp hình như quá đơn giản và rõ ràng một khi người ta đã thấy được chúng, nhưng những khái niệm thù thắng về tính chất của phương pháp Satipaṭṭhàna nhìn chung có phần mơ hồ và khái quát, và sự mơ hồ này trong nhiều trường hợp đã ngăn ngại sự thể hiện đầy đủ của sức mạnh chuyển biến và giải thoát của con đường.
PHƯƠNG PHÁP Satipaṭṭhàna MỚI CỦA MYANMAR
Theo chỗ người viết được biết, chỉ mới từ đầu thế kỷ này, tại Myanmar, pháp môn Niệm xứ, trong những đặc trưng của nó mới được nêu rõ trở lại và được thực hành theo đó. Lúc bấy giờ, một tu sĩ Myanmar tên U Narada, lưu tâm đến việc thực hiện thực sự những giáo lý mà ngài đã học, ngài nỗ lực tìm kiếm một hệ thống Thiền Định hiến dâng một sự trực nhập mục đích tối thượng mà không bị những thứ tuế toái ngăn ngại. Lang thang khắp xứ, ngài gặp nhiều người có khuynh hướng tu tập Thiền Định nghiêm túc, nhưng ngài không thể tìm được một sự hướng dẫn thỏa ý.Trong lúc tìm kiếm đến các thiền động lừng danh ở các đồi vùng Sagaing, ngài gặp một nhà tu nổi tiếng là đã nhập Thánh đạo ( Ariya Magga) cao thượng đảm bảo sự giải thoát rốt ráo. Khi thăm

* Trang 23 *
device

hỏi vị ấy, ngài bị vặn hỏi: “ Sao ông lại tìm kiếm bên ngoài lời dạy của Bậc Đạo Sư? Há chẳng phải Con đường độc nhất, Satipaṭṭhàna đã được Ngài tuyên dạy đó sao?”.
U Narada nhận lấy lời chỉ dẫn ấy. Nghiên cứu lại bản kinh và sự giảng giải cổ truyền về nó, suy nghĩ thâm sâu về nó và nỗ lực bước vào thực hành về nó, sau cùng ngài hiểu được các đặc trưng rõ ràng của nó. Những kết quả thành tựu được trong việc hành trì của riêng ngài làm cho ngài tin chắc rằng ngài đã tìm thấy được điều mà ngài vẫn tìm kiếm: Một phương pháp minh bạch và hiệu quả cho việc tu tập tâm thức để được chứng ngộ tối cao. Từ kinh nghiệm của riêng ngài, ngài triển khai những nguyên tắc và chi tiết của sự thực hành, làm căn bản cho những ai theo ngài làm môn đệ trực tiếp hay gián tiếp.
Để đặt một cái tên cho phương pháp tu tập của ngài U Narada, phương pháp mà trong đó các nguyên tắc của Satipaṭṭhàna được áp dụng một cách chính xác và có căn nguyên, chúng tôi đề nghị gọi đó là “Phương pháp Satipaṭṭhàna mới của Myanmar”. Chúng ta gọi đó là “mới” chỉ trên tầm mức nó đã khởi đầu một truyền thống mới trong việc thực hành pháp môn Niệm Xứ cũ này mà ta hy vọng rằng nó sẽ tiếp tục lâu dài và phát triển rộng rãi, đưa đến hạnh phúc cho những người mà nó đã mở ra cho họ con đường giải thoát.

* Trang 24 *
device

Các môn đệ của ngài U Narada truyền rộng kiến thức về phương pháp của ngài tại Myanmar cũng như tại các nước Phật giáo khác, và nhờ phương pháp ấy mà nhiều người đã được lợi ích lớn lao trong việc lớn lên trong đạo lộ. Ngài Đại lão U Narada nổi danh rộng khắp Myanmar là vị Mengon Sayadan, đến năm 1952, vẫn còn tại thế, thọ 85 tuổi. Nhiều người tin rằng ngài đã đạt Giải thoát tối hậu (Arahatta).
Một ý nghĩa về khả năng phổ quát của việc thực hành là không ít nhựng thiền sư Satipaṭṭhàna đã là và đang là những cư sĩ. Một trong những môn đệ tài ba, cao cấp của ngài U Narada (hay đúng ra là môn đệ của một môn đệ) là một cư sĩ tên là U Maung Tin. Bằng một cách tuyệt diệu, ông đã dạy không những cho các cư sĩ mà còn nhiều vị tu sĩ, kể cả những vị có tuổi và đã có kiến thức. Ông thường được mời đến các tu viện để điều khiển các khóa thực hành nghiêm túc. Hai tu sĩ xứ Lanka là Thượng tọa Soma và Thượng tọa Kheminda đã được theo một trong những khóa ấy và đã mang kinh nghiệm đặc biệt của các vị trở về nước mình là Sri Lanka.
Điều lạc quan là ở Myamar ngày nay, việc thực hành và học tập Satipaṭṭhàna đang nảy nở và có kết quả đến một mức đáng kể, gây nên một sự ngăn chặn vững vàng trước những làn sóng dữ dâng lên khắp thế giới. Satipaṭṭhàna ngày nay là

* Trang 25 *
device

một sức mạnh kiên cố trong đời sống tôn giáo của Myanmar. Có nhiều trung tâm tu tập trong nước, tại đây hàng ngàn người đã qua những khóa thực hành Satipaṭṭhàna nghiêm túc. Tu sĩ cũng như cư sĩ đều tham dự các khóa ấy. Một dấu hiệu của trí tuệ chín chắn là Chính phủ hiện tại của Myanmar(1), dưới sự lãnh đạo của thủ tướng U Nu, đã khích lệ và hảo tâm nâng đỡ các trung tâm thiền định này vì hiểu rằng một khi các tâm thức được huấn luyện nơi đây, sẽ là một giá trị cho đất nước trong mọi tầng bậc của đời sống. Nổi bậc trong các thiền sư Satipaṭṭhàna ngày nay là Đại lão U Sobbhana (Mahà Si Sayadaw); qua việc dạy dỗ của riêng ngài trong các khóa thiền và qua các sách vở, thuyết giảng của ngài, ngài đã dự phần rất lớn trong việc phát triển tu tập ở Myanmar. Hàng ngàn người đã được lợi lạc nhờ sự dẫn dắt khôn khéo và dày kinh nghiệm của ngài. Nam và nữ, trẻ và già, nghèo và giàu đều theo học, kẻ có học và đám bình dân đều đổ xô vào việc tu tập một cách rất nghiêm túc và say mê. Và các kết quả cũng không thiếu gì.
Mong sao các nước khác, ở phương Đông cũng như ở phương Tây đều theo được như vậy, và với mong ước ấy mà những trang sách này được xuất hiện như là một sự chỉ trỏ thô thiển về pháp môn Niệm xứ.
_______________
(1): Bấy giờ vào khoảng năm 1952 – 1953 (N.D)

* Trang 26 *
device

 
Satipaṭṭhàña Trái Tim Của Thiền Định Phật Giáo