LOGO VNBET
những chuyện vốn có sẵn trong truyền thống Sri Lanka một số ý kiến của chính ngài.
Việc nghiên cứu bản sớ luận cổ ấy hầu như cần thiết cho một sự tu tập có hệ thống về Satipaṭṭhàna cũng như cho việc hiểu rõ hơn về bản kinh. Trong các trang sách này, khi đề cập đến những thực tập đơn giản được nêu ra trong bản kinh, tưởng cũng không cần phải sao chép lại nơi đây nội dung phong phú gồm trong bản sớ luận. Tốt hơn, cần đưa ra một ý kiến tổng quát về những thực tập ấy, đủ cho lúc khởi đầu, và một ít ghi chú thêm sẽ giúp ích cho việc thực hành. Đối với những chi tiết liên hệ đến những thực tập này, độc giả cần tham khảo bản dịch bằng Anh ngữ đã nói trên về bản sớ luận này của Thượng tọa Soma.
Ngoài sự liên hệ trực tiếp đến đề tài của chúng tôi, bản sớ luận còn hàm chứa rất nhiều ý kiến về những giáo lý Phật giáo quan trọng, và hơn nữa, còm hàm chứa những câu chuyện rất xúc động nêu rõ các tu sĩ ngày xưa đã tiến bước trên Con đường độc nhất một cách anh dũng, cương quyết và cống hiến những cái nhìn có kiến thức vào những chi tiết tu tập của các vị ấy.
Satipaṭṭhàna TRONG TRUYỀN THỐNG PHƯƠNG ĐÔNG
Không có bản kinh Phật nào, kể cả kinh đầu tiên là kinh “ Thuyết giảng ở Benares”, nổi tiếng, lại được phổ biến và kính mộ bằng kinh Satipaṭṭhàna

* Trang 20 *
device

ở trong các nước Phật giáo phương đông, là những nước vẫn giữ chặt truyền thống thuần nhất của giáo lý Nguyên thủy.
Chẳng hạn ở Lanka, đảo Tích Lan, vào những ngày trăng tròn, các cư sĩ thuần thành giữ 8 trong 10 giới chính của các Sa di, suốt đêm và ngày hôm ấy ở lại trong một tu viện, họ thường chọn bản kinh Con Đường Độc Nhất này để đọc, tụng, nghe và quán niệm. Lại nữa, trong nhiều nhà, kinh Satipaṭṭhàna được cất giữ một cách cẩn trọng, bọc trong một cái khăn sạch và thỉnh thoảng vào buổi tối, được đem ra đọc cho mọi người trong gia đình nghe. Kinh này lại thường được đọc bên giường của một người Phật tử lâm chung để trong giờ cuối cùng của cuộc đời, tâm người ấy được khích lệ, được trong sáng, được an ủi, được sung sướng bởi thông điệp lớn về Giải thoát của Đức Bổn Sư. Dù thời đại của chúng ta là thời đại ấn loát, ở Sri Lanka vẫn còn thói quen có những thủ bản mới bằng lá kè(1) của bản kinh do người ta sao chép lại và đem dâng vào thư viện của một tu viện. Người viết sách này đã được thấy một bộ sưu tập gần 200 thủ bản như thế của bản kinh Satipaṭṭhàna, - một số có bìa quý, trong thư viện cổ ở Sri Lanka.
Sự tôn kính lớn lao đối với một bản kinh đơn lẻ như thế, phần nào có thể quy kết rằng kinh
___________________
(1): Palm-leaf (lá bối) – N.D.

* Trang 21 *
device

Satipaṭṭhàna là một trong số rất kinh mà chính Bậc Đạo Sư nêu dạy bằng cách mở đầu và kết thúc một cách đặc biệt nhấn mạnh và trang trọng. Nhưng nếu chỉ như thế mà thôi thì không đủ để giải thích tại sao trải qua hàng ngàn năm, người ta vẫn chuyên trì một sự kính trọng đặc biệt như vậy. Cũng cần phải thêm rằng, những hiệu quả của việc tu tâp lâu dài và có kết quả về con đường xuyên suốt 25 thế kỷ mà bản kinh chiếu rạng, với một sự xông tỏa sức mạnh gây nên sự kính trọng thâm sâu.
Tất cả sự kính trọng và tín thành chân xác này chắc chắn sẽ hiến dâng một mảnh đất phì nhiêu trong đó một hạt mầm tư duy cao thượng của những khả năng diệu vợi có thể đạt đến sự nở hoa và kết trái mạnh mẽ. Tuy nhiên, chúng ta phải nhận rằng, trong nhiều nước Phật giáo, sự thông hiểu thực sự và thực hành đúng đắn pháp môn Satipaṭṭhàna còn lắm trì trợ so với thái độ thành tín ấy. Theo chỗ hiểu biết của người viết, hình như Myanmar ngày nay, nơi mà việc tu tập Satipaṭṭhàna được phát triển rộng rãi và đang tiến bộ vững vàng, là một ngoại lệ động nhất. Chắc chắn trong các nước khác cũng có những người không chỉ đọc và nghiên cứu bản kinh mà còn tinh cần tận lực vào việc thực hành theo kinh, vào sự toàn hảo hiểu biết và khả năng của họ. Nhưng ngang ở tầm mức mà người ta có thể phán đoán thì hiện

* Trang 22 *
device

 
Satipaṭṭhàña Trái Tim Của Thiền Định Phật Giáo