LOGO VNBET
Ở phương Đông, các nữ hành giả không ngồi theo cách ấy, cũng không ngồi tréo chân, mà quỳ trên một cái gối cỡ rộng, được nhồi kỹ và ngồi trên hai gót chân, hai bàn tay đặt lên hai đầu gối.
Nếu các tư thế này tỏ ra khó khăn đối với những ai không quen ngồi trên đất, họ có thể ngồi trên một cái ghế có mặt ngồi phẳng và lưng dựa thẳng. Trong mọi trường hợp, ta nên chọn tư thế thuận tiện mà ta có thể giữ được lâu, không phải thay đổi.
Dù theo tư thế nào đi nữa, điều quan trọng là toàn bộ phận trên cơ thể được giữ hoàn toàn thẳng đứng, nhưng không cứng nhắc. Ta có thể dựa vào một bức tường hay lưng của một cái ghế. Trước khi khởi sự thiền định, ta nên kiểm soát cho chắc bắp thịt ở vai, cổ, trán, v.v.. Quần áo phải rộng chẳng hạn, ở thắt lưng.
THÁI ĐỘ THÂM THỨC
Mục tiêu của việc thực hành Thiền định được miêu tả ở đây là mục tiêu cao nhất mà giáo lý của Đức Phật ban cho ta. Do đó, việc thực hành cần phải được đảm nhiệm trong một thái độ nội tại và bằng một sự nghiêm túc đúng đắn xứng đáng với một mục đích cao vời như thế. Hành giả Phật tử có thể bắt đầu vằng việc đọc bài kinh Tam bảo, giữ trong tâm cái ý nghĩa thực sự của hành động

* Trang 152 *
device

 
Satipaṭṭhàña Trái Tim Của Thiền Định Phật Giáo