LOGO VNBET
trình của thân và tâm (Nàma – Rùpa – Pariccheda) trong chính cá tính của mỗi người, bằng chính kinh nghiệm trực tiếp của mỗi người. Một sự hiểu rõ càng lúc càng sắc bén về bản chất của những quá trình ấy, và một sự tập trung mạnh mẽ (lên đến trình độ cận định 1 Upacàra Samàdhi, sẽ thành tựu trong Tuệ quá thâu nhập vào Tam Pháp ấn – Vô thường, Khổ và Vô ngã – đưa đến việc đạt đạo quả của hàng Thánh (Magga – Phala), tức là giải thoát tối hậu. Việc tiến gần đến mục đích tối hậu như thế trải qua bảy quả vị thanh tịnh (Satta Visuddhi) mà ngày Buddhaghisa đã bàn tới trong cuốn “Con đường dẫn đến thanh tịnh” (Thanh tịnh đạo -  Visuddho Magga).
TƯ THẾ
Là một tư thế cho nam hành giả, tư thế gọi là “Sukha Asana” (nghĩa là “tư thế thuận tiện”) được nêu ra như sau: Hai chân không tréo, mà cả hai đều được để trên đất cân nhau; gót chân trái ở giữa hai chân, các ngón chân trái ở giữa khuỷu (phía sau đầu gối) của chân phải, có thể nói chân phải tạo thành cái khung ngoài của chân trái. Đối với  người nào có thể đặt cả hai đầu gối trên đất  một cách vững vàng mà không cần phải căng, ráng, thì tư thế này sẽ là tư thế thuận tiện nhất, và có thể giữ được lâu hơn tư thế tréo chân, vì nó tránh được cho chân khỏi bị đè.
___________
1 Sắp vào hẳn trong Định. (N.D.)

* Trang 151 *
device

 
Satipaṭṭhàña Trái Tim Của Thiền Định Phật Giáo