LOGO VNBET

Tịnh Độ Tông Khái Luận

Dẫn Từ

Mục Lục

Phi Lộ

Giải Thích Chữ A (अ)

Lời Tựa

Khái Luận Tịnh Độ Tông Phật Giáo, I. Cương Yếu Phật Pháp

II. Mở Bày Giáo Lý Tịnh Độ

III. Hạnh Môn Về Tông Chỉ Tịnh Độ

IV. Hạnh Môn Của Tổ Sư Đông Độ

Luận Về Pháp Môn Tịnh Độ

Khái Thuật Về Pháp Tịnh Độ, Lời Nói Đầu

I. Ý Nghĩa Tịnh Độ

II. Phác Thảo Về Nước Cực Lạc

III. Con Đường Tắc Tu Hành Tịnh Độ

IV. Trì Danh Niệm Phật

V. Phát Nguyện Vãng Sanh Cực Lạc

VI. Dùng Quán Tưởng Hỗ Trợ Trì Danh

VII. Bàn Luận Các Nghĩa Khác

VIII. Lược Chuyện Các Bậc Tiền Nhân Vãng Sanh

Khái Lược Tông Tịnh Độ

I. Sự Truyền Thừa Và Trước Thuật Của Các Tông Sư

II. Lai Lịch Thánh HIệu Đức Phật A-Di-Đà

III. Lý Do Xưng Danh Niệm Phật

IV. Hiện Thực Và Phân Loại Tịnh Độ

V. Việc Cần Thiết Đầu Tiên Của Tịnh Độ Là Tín, Nguyện, Hạnh

Đại Ý Tông Tịnh Độ, I. Tây Phương Tịnh Độ

II. Quá Trình Phát Triển Và Biến Đổi Của Tông Tịnh Độ

Nghĩa Yếu Tịnh Độ Tông, I. Tổng Luận

II. Triết Học Quán Niệm

III. Triết Học Xưng Danh

IV. Triết Học Của Tín Tâm

V. Triết Học Tịnh Độ

Luận Yếu Về Tông Tịnh Độ Lô Sơn, I. Lời Nói Đầu

II. Thần Thức Bất Diệt, Sanh Tử Lưu Chuyển

III. Tư Tưởng Tịnh Độ Của Ngài Tuệ Viễn

IV. Kết Luận

Tông Chỉ, Cương Yếu Pháp Môn Tịnh Độ

Luận Biện Về Tịnh Độ

Giảng Giải Luận Vãng Sanh Tịnh Độ, I. Giải Thích Đề

II. Giải Thích Văn

Luận Về Tịnh Độ Giáo Của Cư Sĩ

I. Tịnh Độ Giáo Của Vương Long Thư

II. Tịnh Độ Giáo Của Viên Trung Lang

III. Tịnh Độ Giáo Của Châu An Sĩ

IV. Tịnh Độ Giáo Của Trương Sư Thành

V. Tịnh Độ Giáo Của Bành Nhị Lâm

Tịnh Độ Và Hiện Thực, I. Hai Sứ Mệnh To Lớn Của Phật Giáo

II. Tư Tưởng Tịnh Độ Kết Hợp Với Hai Sứ Mệnh Lớn

III. Quán Chiếu Tịnh Độ

IV. Tha Phương Tịnh Độ

V. Tương Lai Cõi Này Là Tịnh Độ

VI. Lời Kết

Nói Về Tịnh Độ, I. Lời Nói Đầu

II. Giải Thích Nghĩa Tịnh Độ

III. Nguyên Lý Niệm Phật

IV. Sự Quan Hệ Giữa Thiền Và Tịnh Độ

V. Các Phương Pháp Trì Danh

VI. Phát Nguyện Vãng Sanh

VII. Lâm Chung Chánh Niệm

VIII. Thiên Tùy Bút Sau Cùng

Pháp Dễ Hành Trong Môn Dễ Hành, I. Hai Môn Dễ Hành Và Khó Hành

II. Cái Khó Của Sự Khó Hành

III. Định Đoạt Việc Khó Dễ Trong Môn Dễ Hành

IV. Sự Chọn Lựa Của Năm Pháp

V. Kết Luận

Sách Dẫn

Bảng Viết Tắt

Tài Liệu Tham Khảo hiệu chính và phụ chú

Tịnh Độ Tông Khái Luận