LOGO VNBET

Truyện Cổ Phật Giáo

Lời Giới Thiệu

Phần I. Những Chuyện Đương Thời Đức Phật. 1. Vợ Chồng Ông Cấp Cô Độc

Phần I. Những Chuyện Đương Thời Đức Phật. 2. Tinh Xá Và Thiên Cung

Phần I. Những Chuyện Đương Thời Đức Phật. 3. Quả Báo Của Sự Keo Kiệt

Phần I. Những Chuyện Đương Thời Đức Phật. 4. Có Làm Có Chịu

Phần I. Những Chuyện Đương Thời Đức Phật. 5. Ác Khẩu Và Quả Báo

Phần I. Những Chuyện Đương Thời Đức Phật. 6. Kiện Đạt Đa Ích Kỷ

Phần I. Những Chuyện Đương Thời Đức Phật. 7. Hái Hoa Dâng Phật

Phần I. Những Chuyện Đương Thời Đức Phật. 8. Niệm Phật Diệt Tội

Phần I. Những Chuyện Đương Thời Đức Phật. 9. Nghĩa Khí Của Con Khỉ Mặt Đỏ

Phần I. Những Chuyện Đương Thời Đức Phật. 10. Bà Lão Bộc

Phần I. Những Chuyện Đương Thời Đức Phật. 11. Công Chúa Lột Xác

Phần I. Những Chuyện Đương Thời Đức Phật. 12. Trường Sinh Đồng Tử

Phần I. Những Chuyện Đương Thời Đức Phật. 13. Bộ Tri Ca Tỉnh Ngộ

Phần I. Những Chuyện Đương Thời Đức Phật. 14. Ba Luồng Ánh Sáng Trắng

Phần I. Những Chuyện Đương Thời Đức Phật. 15. Nói Lời Ác Phải Chịu Quả Báo

Phần I. Những Chuyện Đương Thời Đức Phật. 16. Hối Lỗi Sinh Cõi Trời

Phần I. Những Chuyện Đương Thời Đức Phật. 17. Đừng Lãng Phí

Phần I. Những Chuyện Đương Thời Đức Phật. 18. A-la-hán ăn mày

Phần I. Những Chuyện Đương Thời Đức Phật. 19. Vua Lưu Ly

Phần I. Những Chuyện Đương Thời Đức Phật. 20. Quỷ Mẹ

Phần I. Những Chuyện Đương Thời Đức Phật. 21. Đói Và No

Phần I. Những Chuyện Đương Thời Đức Phật. 22. Tự Cứu Lấy Mình

Phần I. Những Chuyện Đương Thời Đức Phật. 23. Tô Ti

Phần I. Những Chuyện Đương Thời Đức Phật. 24. Kho Tàng Là Rắn Độc

Phần I. Những Chuyện Đương Thời Đức Phật. 25. Hoàng Phi Nguyệt Minh

Phần I. Những Chuyện Đương Thời Đức Phật. 26. Hào Quang Đức Phật

Phần I. Những Chuyện Đương Thời Đức Phật. 27. Bào Thai Chắp Tay

Phần I. Những Chuyện Đương Thời Đức Phật. 28. Người Xấu Xí Được Độ

Phần I. Những Chuyện Đương Thời Đức Phật. 29. Vua A Xà Thế Sám Hối

Phần I. Những Chuyện Đương Thời Đức Phật. 30. Ác Khẩu Lưỡng Thiệt

Phần I. Những Chuyện Đương Thời Đức Phật.31.Những Cư Sĩ Đầu Tiên

Phần I. Những Chuyện Đương Thời Đức Phật.32. Hy Sinh Cứu Người

Phần I. Những Chuyện Đương Thời Đức Phật. 33. Hai Vợ Chồng Phát Tâm

Phần I. Những Chuyện Đương Thời Đức Phật. 34. Thân Là Gốc Khổ

Phần I. Những Chuyện Đương Thời Đức Phật. 35. Vua Thánh Tôi Hiền

Phần I. Những Chuyện Đương Thời Đức Phật.36. Hai Đứa Bé Sinh Đôi

Phần I. Những Chuyện Đương Thời Đức Phật. 37. Hằng Già Đạt

Phần I. Những Chuyện Đương Thời Đức Phật. 38. Ma Ha Lô Đắc Đạo

Phần I. Những Chuyện Đương Thời Đức Phật. 39. Thần Thông Không Chống Được Nghiệp Lực

Phần I. Những Chuyện Đương Thời Đức Phật. 40. Sa-di Ngộ Đạo

Phần I. Những Chuyện Đương Thời Đức Phật. 41. Đại Ca Diếp Quy Y

Phần I. Những Chuyện Đương Thời Đức Phật. 42. Bốn Đứa Con

Phần I. Những Chuyện Đương Thời Đức Phật.43. Ai Không Phải Chết?

Phần I. Những Chuyện Đương Thời Đức Phật. 44.Tài Nghị Luận Của Tôn Giả Ca Chiên Diên

Phần I. Những Chuyện Đương Thời Đức Phật. 45. Hoàng Tử Dũng Quân

Phần I. Những Chuyện Đương Thời Đức Phật. 46. Nhân Thiện Quả Thiện

Phần I. Những Chuyện Đương Thời Đức Phật. 47. Bảy Năm Trong Chậu Máu

Phần I. Những Chuyện Đương Thời Đức Phật. 48. Tình Đời

Phần I. Những Chuyện Đương Thời Đức Phật. 49. Bốn Loại Phúc Đức

Phần I. Những Chuyện Đương Thời Đức Phật. 50. Hối Lỗi Thoát Khổ

Phần I. Những Chuyện Đương Thời Đức Phật.51. Tỳ Kheo Ni Bạch Tịnh

Phần I. Những Chuyện Đương Thời Đức Phật. 52. Như Thị Ngã Văn

Phần II. Những Chuyện Tiền Thân Đức Phật. 1. Đại Y Vương

Phần II. Những Chuyện Tiền Thân Đức Phật. 2. Tiên Nhân Ngũ Thông

Phần II. Những Chuyện Tiền Thân Đức Phật. 3. Không Phân Biệt Kẻ Oán Người Thân

Phần II. Những Chuyện Tiền Thân Đức Phật. 4. Bạch Tượng Thuần Hóa

Phần II. Những Chuyện Tiền Thân Đức Phật. 5. Trâu Nước Cao Thượng

Phần II. Những Chuyện Tiền Thân Đức Phật. 6. Chết Vì Việc Nghĩa

Phần II. Những Chuyện Tiền Thân Đức Phật. 7. Hóa Hình Cứu Bạn

Phần II. Những Chuyện Tiền Thân Đức Phật. 8. Hoa Sen Trong Ngục Lửa

Phần II. Những Chuyện Tiền Thân Đức Phật. 9. Sát Sinh Cúng Tế Người Chết

Phần II. Những Chuyện Tiền Thân Đức Phật. 10. Vua Nhất Thiết Thí

Phần II. Những Chuyện Tiền Thân Đức Phật. 11. Chim Gõ Kiến

Phần II. Những Chuyện Tiền Thân Đức Phật. 12. Rắn Trả Ơn

Phần III. Những Chuyện Thuộc Nhiều Giai Đoạn Khác. 1. Năm Loại Bất Tử

Phần III. Những Chuyện Thuộc Nhiều Giai Đoạn Khác. 2. Nghiệp Giết Hại

Phần III. Những Chuyện Thuộc Nhiều Giai Đoạn Khác. 3. Tài Sản Chân Thật

Phần III. Những Chuyện Thuộc Nhiều Giai Đoạn Khác. 4. Tâm An Thì Đất Bằng

Phần III. Những Chuyện Thuộc Nhiều Giai Đoạn Khác. 5. Con Chó Được Thành Bà Hoàng

Phần III. Những Chuyện Thuộc Nhiều Giai Đoạn Khác. 6. Công Đức Cúng Dường

Phần III. Những Chuyện Thuộc Nhiều Giai Đoạn Khác. 7. A-la-hán gặp nạn

Phần III. Những Chuyện Thuộc Nhiều Giai Đoạn Khác. 8. Nai Biết Trọng Chữ Tín

Phần III. Những Chuyện Thuộc Nhiều Giai Đoạn Khác. 9. Thời Và Vận

Phần III. Những Chuyện Thuộc Nhiều Giai Đoạn Khác. 10. Tôn Kính Người Già

Phần III. Những Chuyện Thuộc Nhiều Giai Đoạn Khác.11. Chuyện Kiếp Xưa

Phần III. Những Chuyện Thuộc Nhiều Giai Đoạn Khác. 12. Bà Cư Sĩ Ngộ Đạo

Phần III. Những Chuyện Thuộc Nhiều Giai Đoạn Khác. 13. Vua A Dục Hối Lỗi

Phần III. Những Chuyện Thuộc Nhiều Giai Đoạn Khác. 14. So Sánh Phúc Báo

Phần III. Những Chuyện Thuộc Nhiều Giai Đoạn Khác. 15. Làm Vua Bảy Ngày

Phần III. Những Chuyện Thuộc Nhiều Giai Đoạn Khác. 16. Tâm Không Thối Chuyển

Phần III. Những Chuyện Thuộc Nhiều Giai Đoạn Khác. 17. Hiểu Đạo Và Tu Đạo

Phần III. Những Chuyện Thuộc Nhiều Giai Đoạn Khác. 18. Bài Học Cho Người Háo Sắc

Phần III. Những Chuyện Thuộc Nhiều Giai Đoạn Khác. 19. Tâm Độc Địa

Phần III. Những Chuyện Thuộc Nhiều Giai Đoạn Khác. 20. Phước Đức Của Hoàng Hậu

Phần III. Những Chuyện Thuộc Nhiều Giai Đoạn Khác. 21. Tâm Ham Danh

Phần III. Những Chuyện Thuộc Nhiều Giai Đoạn Khác. 22. Ác Quỷ

Phần III. Những Chuyện Thuộc Nhiều Giai Đoạn Khác. 23. Niệm Phật Được Cứu

Phần III. Những Chuyện Thuộc Nhiều Giai Đoạn Khác. 24. Muốn Thoát Sinh Tử

Phần III. Những Chuyện Thuộc Nhiều Giai Đoạn Khác. 25. Lời Nói Chân Thật

Phần III. Những Chuyện Thuộc Nhiều Giai Đoạn Khác. 26. Vua Rồng Và Tiếng Chuông Chùa

Phần III. Những Chuyện Thuộc Nhiều Giai Đoạn Khác. 27. Bán Thịt Tự Thân Mua Lễ Phật

Phần III. Những Chuyện Thuộc Nhiều Giai Đoạn Khác. 28. Hai Anh Em

Phần III. Những Chuyện Thuộc Nhiều Giai Đoạn Khác. 29. Có Thân Hay Không?

Phần III. Những Chuyện Thuộc Nhiều Giai Đoạn Khác. 30. Y Lý Sa

Phần III. Những Chuyện Thuộc Nhiều Giai Đoạn Khác. 31. Cô Bé Lọ Lem

Phần III. Những Chuyện Thuộc Nhiều Giai Đoạn Khác. 32. Đồng Tiền Gây Phiền Lụy

Phần III. Những Chuyện Thuộc Nhiều Giai Đoạn Khác. 33. Giai Cấp Nhất Ức Lý

Phần III. Những Chuyện Thuộc Nhiều Giai Đoạn Khác. 34. Một Tảng Đá

Phần III. Những Chuyện Thuộc Nhiều Giai Đoạn Khác. 35. Hoàng Tử Na Nhất Thiên

Phần III. Những Chuyện Thuộc Nhiều Giai Đoạn Khác. 36. Cúng Dường Được Phước

Phần III. Những Chuyện Thuộc Nhiều Giai Đoạn Khác. 37. Vòng Châu Cài Tóc

Mục Lục

Truyện Cổ Phật Giáo