LOGO VNBET
TƯ TƯỞNG
Chủ Nhiệm và Chủ Bút: T.T. THÍCH MINH CHÂU
Chủ đề thảo luận:
CHÚNG TA CÓ THỂ
LÀM ĐƯỢC GÌ
CHO QUÊ HƯƠNG
 
 
 
 
 
Bộ Mới Năm thứ Ba
Số 1
Ngày 1 tháng 5 năm 1970
 
 
 
 
Bài vở bản thảo xin gửi:
THÍCH NGUYÊN TÁNH
Thư từ giao dịch và ngân phiếu xin gửi:
Cô Hồ Thị Minh Tương
 
VIỆN ĐẠI HỌC VẠN HẠNH
222, Trương Minh Giảng, Saigon Đ.T. 25.946
 

* Trang 1 *
device


 

* Trang 2 *
device


ĐỨNG GIỮA SỰ SỤP ĐỔ HIỆN NAY
 
BẢN THỆ CỦA VIỆN ĐẠI HỌC VẠN HẠNH
T.T. THÍCH MINH CHÂU
 
 
 
 
 
Tất cả những sự sụp đổ hiện nay, tất cả cơn khủng hoảng hiện nay đều xuất phát từ sự nô lệ tâm thức của cá thể. Chiến tranh xuất phát từ sự mâu thuẫn nội tại của cá thể; cơn bịnh của tập thể xuất phát từ ý thức phân tán của cá thể. Chủ nghĩa quốc gia, cũng như chủ nghĩa quốc tế không giải quyết được sự mâu thuẫn ý thức của con người. Tất cả những ý thức hệ cũng đều thất bại, vì ý thức hệ trở thành quan trọng hơn con người, con người bị nô lệ vào ý thức hệ gây ra những mầm mống phân ly với nhau và hy sinh cho một tương lai ảo tưởng mà bỏ quên hiện tại sống động. Tín điều và tín ngưỡng của tôn giáo cũng gây mầm mống chia rẽ trong con người. Tất cả những cuộc cách mạng lịch sử đều thất bại, vì những cuộc cách mạng ấy đã xây dựng trên những tương quan sai lầm bất động giữa cá thể và tập thể, giữa tự thể và xã hội. Chỉ có một cuộc cách mạng quan trọng và có ý nghĩa, đó là cuộc cách mạng nội tâm của cá thể sáng tạo. Cách mạng nội tâm là cuộc cách mạng của ý thức, của tư tưởng toàn diện trong con người. Giáo dục chỉ có ý nghĩa, khi nào giáo dục không chuẩn bị cho con người rập theo khuôn thước của định thể xã hội, định thể truyền thống, định thể dân tộc,

 

* Trang 3 *
device

tôn giáo, tín điều. Giáo dục phải đánh thức cá thể : giáo dục gieo ý thức cho cá thể về sự tự do vô biên cùa tâm linh, của toàn thể khía cạnh đời sống. Giáo dục phải gọi cá thể lên đường, liên tục lên đường và chối bỏ tất cả những nơi nương tựa yếu đuối. Đại học không cung cấp dụng cụ nhất thời cho xã hội, cho chính quyền, cho tổ chức hay đoàn thể; đại học phải là nơi nuôi dưỡng những cá thể độc lập sáng tạo, tự do, không sợ hãi, không nô lệ vào địa vị và tiền tài, danh dự và tham vọng; những cá thể ấy không phải là người trí thức tháp ngà, mà phải là những kẻ sáng tạo trong toàn diện đời sống, những kẻ phê phán những giá trị thời đại, những kẻ phê phán truyền thống và xã hội,- những người sáng tạo ra những giá trị mới mẻ để nuôi dưỡng một cuộc hồi sinh toàn diện cho ý thức và tâm thức. Chỉ khi nào ý thức và tâm thức được chuyển hóa toàn diện thì tất cả sự mâu thuẫn nội tâm và tất cả sự mâu thuẫn xã hội mới chấm dứt; chiến tranh không còn lý do tồn tại và giáo dục trở thành ánh sáng chiếu trên con đường sinh thành của văn minh nhân loại. Ý nghĩa của Viện Đại Học Vạn Hạnh là tự đánh thức mình trên con đường thiêng liêng ấy.

 
T.T THÍCH MINH CHÂU

 
 
 
 

* Trang 4 *
device

 
Tư Tưởng Số 1 (Năm 1970)