LOGO VNBET
MỤC LỤC
1.         ĐỨNG GIỮA SỰ SỤP ĐỔ HIỆN NAY
Thích Minh Châu                             3
2.         TIẾNG NÓI CON NGƯỜI
TRÊN MẶT ĐẤT                                          SalvatoreQuasimodo                       5
(Thích Nguyên Tánh) dịch
3.         TIẾNG NÓI CỦA
VIỆN ĐẠI HỌC VẠN HẠNH                                                                                  9
4.         CHÚNG TA PHẢI LÀM VIỆC NHƯ THẾ NÀO
Thích Nguyên Tánh                         13
5.         CÓ THỂ BIẾN THIÊN ĐƯỜNG
THÀNH ĐỊA NGỤC và
ĐỊA NGỤC THÀNH THIÊN ĐƯỜNG
Thích Quảng Độ                               25
6.         TƯ TƯỞNG VIỆT NAM với TRIẾT HỌC HIỆN ĐẠI
Nguyễn Đăng Thục                          35
7.         NHỚ NƯỚC ĐAU LÒNG CON QUỐC OUỐC
Kim Định                                           55       
8.         LIÊM SỈ, VẤN ĐỀ CĂN BẢN của
VIỆT NAM NGÀY NAY
Tôn Thất Thiện                                 77
9.         TRƯỜNG SINH LÀ GÌ ?
Ngô Trọng Anh                                 101
10.       TÁNH KHÔNG LUẬN LÀ GÌ?
Tuệ Sỹ                                                113

 
 
 
 

* Trang 123 *
device

CÁO LỖI
Vì lý do kỹ thuật :
  • Bài CHÌA KHÓA ĐẠO ĐỨC KINH của THẠCH TRUNG GIẢ phải gác lại số 2.
  • Phần chữ hán trong các bài của NGUYỄN ĐĂNG THỤC, KIM ĐỊNH, TÔN THẤT THIỆN, TUỆ SỸ không thề sắp được.
Xin thành thật cáo lỗi cùng tác giả và độc giả.
 
TƯ TƯỞNG

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Trang 124 *
device

 
 
TƯ TƯỞNG
Số 2
ngày 1 - 6 - 1970
 
 
Chủ đề thảo luận:
 
ĐÔNG PHƯƠNG
ĐỐI MẶT VỚI
TÂY PHƯƠNG
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Trang 125 *
device

 
Tư Tưởng Số 1 (Năm 1970)