LOGO VNBET
TƯ TƯỞNG
VIỆN ĐẠI HỌC VẠN HẠNH CHỦ TRƯƠNG NĂM THỨ VII,
BỘ MỚI SỐ 1 THÁNG 10 – 1974


 
Chủ Nhiệm:                                       T.T. THÍCH MINH CHÂU
Tổng Thư Ký:                                    G.S ĐOÀN VIẾT HOẠT
BAN BIÊN TẬP :
Ngành Phật Học:                              T.T. THÍCH QUẢNG ĐỘ, T.T. THÍCH HUYỀN VI, Đ.Đ. TUỆ SỸ, Đ.Đ. CHƠN HẠNH.
Ngành Văn Học:                               T.T. THÍCH THUYỀN ẤN, G.S. NGUYỄN ĐĂNG THỤC, G.S. LÊ KIM NGÂN, G.S. LÊ TÔN NGHIÊM.
Ngành Khoa Học – Xã Hội:            Đ.Đ. THÍCH GIÁC ĐỨC, G.S. BÙI TƯỜNG HUÂN, G.S. TRẦN NHƯ TRÁNG, G.S. LÊ VĂN HÒA.
Ngành Giáo Dục:                              Đ.Đ. THÍCH NGUYÊN HỒNG, G.S. NGUYỄN VĂN TRƯỜNG.
Tòa soạn và Trị sự: 222 Trương Minh Giảng Sg 3, Đ.T. 25.946
 
  • Nguyệt san xuất bản do Nghị định số: 251/BTT/HCBC
ngày 20-4-1970.
  • Chi phiếu, Bưu phiếu xin gửi T.T. THÍCH MINH CHÂU (Chủ Nhiệm)
  • Thư từ, bản thảo, xin gửi ông ĐOÀN VIẾT HOẠT (Tổng Thư Ký)
  • Giao dịch trực tiếp, ông NGUYỄN HIỀN (Thư ký Tòa soạn.) Văn phòng Tòa Viện Trưởng

 

* Trang 1 *
device

CHỦ ĐỀ:
 
TRƯỚC THỀM ĐẠI HỌC
 
Nguyệt san TƯ TƯỞNG do Viện Đại Học Vạn Hạnh chủ trương, phát hành 6 số một năm, kể từ đầu tháng 10 mỗi năm.
TƯ TƯỞNG nhằm giới thiệu các công trình nghiên cứu và sáng tạo của các Học giả, các nhà Nghiên cứu và Giáo sư tại Đại Học Vạn Hạnh cũng như các Đại Học khác. Ý kiến do các tác giả phát biểu không nhất thiết phản ánh quan điểm chính thức của Viện Đại Học Vạn Hạnh.


 

* Trang 2 *
device

LÁ THƯ TÒA SOẠN
 
Niên học mới đã bắt đầu đánh dấu 10 năm trưởng thành của Viện Đại Học Vạn Hạnh. Cùng với đà phát triển chung của cơ sở giáo dục đại học này, tập san Tư Tưởng, tiếng nói chính thức của Viện Đại học Vạn Hạnh đã liên tục góp mặt trên diễn đàn văn hóa miền Nam trong suốt 7 năm qua. Trong thời gian ấy, Tư Tưởng, cùng với Viện Đại học Vạn Hạnh, đã phải vượt qua mọi thử thách, khó khăn thắp lên một ngọn đuốc nhỏ nhoi giữa màn đêm mênh mông của vận mệnh dân tộc trong thời đại nhiễu nhương hiện tại. Mặc dù những ngộ nhận và trở ngại không thể tránh được từ mọi phía đối với chủ trương và đường lối của Tư Tưởng, và mặc dù ngọn đuốc nhỏ nhoi mà Tư Tưởng đã cố gắng cùng các diễn đàn văn hóa khác thắp lên chưa thể đủ sức soi sáng con đường văn hóa dân tộc, nhưng Tư Tưởng mong rằng những tiếng nói khiêm nhượng và nhỏ bé của mình đã gây ra được những chấn động tâm lý sâu xa và chân thực nơi tâm hồn những thức giả hằng lưu tâm tới tiền đồ văn hóa dân tộc.
Kiểm điểm một giai đoạn đã qua để hoạch định bước tiến cho con đường sắp tới. Chủ trương và đường lối của Viện Đại học Vạn Hạnh trong giai đoạn qua đã chứng tỏ sự đúng chắc của nó và phải được kiên trì tiếp tục theo đuổi. Tư tưởng, đã phản ánh trung thực chủ trương và đường lối của Viện Đại học Vạn Hạnh trong giai đoạn đã qua, cũng sẽ tiếp tục phản ánh đường lối và chủ trương của Viện trong giai đoạn sắp tới.
Tuy nhiên, để thích ứng với hoàn cảnh khó khăn chung của quốc dân trong giai đoạn hiện tại, đồng thời để có thể đẩy mạnh hơn nữa những công trình biên tập và khảo cứu trong và ngoài Vạn Hạnh, Tư


 

* Trang 3 *
device

Tưởng đã quyết định sẽ rút bớt số ấn hành mỗi năm từ 10 số xuống còn 6 số, phát hành đều đặn mỗi 2 tháng 1 lần, bắt đầu từ tháng 10 mỗi năm. Thời gian 2 tháng là một thời gian cần thiết tối thiểu để chuẩn bị nội dung sâu sắc và phong phú hơn, hầu phản ánh được những vấn đề quan hệ cho tiền đồ văn hóa và xã hội Việt, cùng phổ biến được những công trình biên tập và khảo cứu có giá trị đại học của học giả, nghiên cứu trong và ngoài Vạn Hạnh. Trong chiều hướng đó, mỗi số Tư Tưởng từ nay sẽ gồm 4 phần chính như sau:
Phần I       : Quan điểm
Phần II     : Chủ Đề (đăng các bài liên hệ tới chủ đề của mỗi số)
Phần III    : Diễn Đàn (đăng các bài thông thường không liên hệ tới chủ đề)
Phần IV    : Sinh Hoạt Văn Hóa – Điểm sách – Giới thiệu sách báo.
Về chủ đề, 6 số sắp tới của niên học 1974 – 1975 sẽ hướng về các vần đề sau đây:
Bộ Mới,    Số 1 (10-1974)         Trước Thềm Đại Học
                        Số 2 (12-1974)         Vai Trò của Đại Học Tư Lập
                        Số 3 (2-1975)            Việt Nam Đối Diện với Khoa Học Kỹ Thuật.
                        Số 4 (4-1975)            Sứ Mệnh của Văn Khoa Việt Nam
                        Số 5 (6-1975)            Duy Tuệ Thị Nghiệp
Số 6 (8-1975)            Những Vấn Đề của Ngành Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Viện Đại Học Vạn Hạnh mong mỏi rằng những sửa đổi trên đây của tập san Tư Tưởng, cùng với việc thành lập Trung Tâm Nghiên Cứu Vạn Hạnh, sẽ giúp thúc đẩy những cố gắng nghiên cứu của giới đại học, đóng góp thiết thực hơn vào việc giải quyết các vấn đề vừa lâu dàu vừa cấp bách của xã hội nhờ đó mở ra một giai đoạn mới trong tiến trình phát triển đại học nói chung và Viện Đại Học Vạn Hạnh nói riêng.

* Trang 4 *
device

Trong chiều hướng mới nói trên, Tư Tưởng mong vẫn tiếp tục nhận được sự ủng hộ tích cực của thân hữu và độc giả trong và ngoài nước như vẫn từng nhận được từ trước cho tới nay. Ban Biên Tập cũng sẵn sàng đón nhận mọi đóng góp, phê phán, và nhất là các công trình biên khảo của các học giả, nghiên cứu gia và giáo sư trong và ngoài Vạn Hạnh. Chúng tôi tin tưởng rằng sự ủng hộ nồng nhiệt của độc giả và sự đóng góp của mọi giới trong và ngoài đại học, sẽ giúp cải tiến không ngừng tập san Tư Tưởng cho trở thành một diễn đàn chung nhằm phổ biến các công trình nghiên cứu của các thức giả Việt Nam, trong và ngoài nước.
 
TƯ TƯỞNG

TƯ TƯỞNG SỐ 2 – 1974
Phát hành ngày 15 tháng 12 năm 1974
 
Chủ đề :
VAI TRÒ CỦA
ĐẠI HỌC TƯ LẬP


 

* Trang 5 *
device

 
Tư Tưởng Số 1 (Năm 1974)