LOGO VNBET
1.   Phiên âm:
CÚNG TỊNH BÌNH
Thủ chấp tịnh bình
 Đương nguyện chúng sanh
 Nội ngoại vô cấu
 Tất linh quang khiết
 ÁN THẾ DÀ LỖ CA SẤT
 HÀM SẤT TÁ HA (3 lần)
2.   Dịch nghĩa:
CÚNG BÌNH SẠCH
Tay cầm bình sạch
 Nên nguyện chúng sanh
Trong ngoài không dơ
Sạch sẽ tất cả
ÁN THẾ DÀ LỖ CA SẤT
 HÀM SẤT TÁ HA (3 lần)

* Trang 176 *
device

3.   Yếu giải:
Cúng:
Dâng tới với lòng thành kính gọi là cúng. Nói cho đủ gọi là Cúng dường. Cúng dường nghĩa là “CUNG DƯỠNG” tức là dâng tới để cung cấp cho điều cần yếu hoặc sức khỏe, hoặc việc dùng ( bồi dưỡng, trợ lực…)
Tịnh bình:
Tiếng Phạn gọi là QUÂN TRỈ CA dịch là bình, tức là dụng cụ đựng nước cúng Phật. Tịnh bình ở đây nói về bình sạch, dùng đựug nước tinh khiết cúng Phật mỗi buổi sáng, cho nên gọi là Đức Bình.
Phật dạy chư Tỳ Kheo mỗi buổi sáng sau khi tụng kinh chú (Lăng Nghiêm) lấy bình sạch đựng nước trong sạch, cúng trước tượng Phật và Bồ Tát…dâng cúng và thầm đọc kệ chú, gởi tâm nguyện của mình theo, rồi trì ba biến thần chú.
Thủ Chấp Tịnh Bình:
Tay cầm bình sạch.

* Trang 177 *
device

Tay cầm có ý nghĩa là dùng thân trang nghiêm, đầy đủ oai nghi. Cầm tay trái biết đang cầm tay trái, cầm tay phải biết mình đang cầm tay phải. Đó là Thiền định, thân đâu tâm đó của bậc tu hành Minh Sát Tuệ. 
Trong truyện cổ Phật giáo Nhật Bản có nói: Thiền sư TENO vừa hạ san sau mười năm Tu thiền trên núi. Sư đến yết kiến thiền sư NANIN. Vừa gặp mặt, thiền sư NANIN hỏi:
-      Lúc nãy ngài đã bot chiếc dù của ngài bên phải hay bên trái đôi guốc, trước khi vào thiền thất này vậy? TENO bối rối thú nhận rằng không nhớ rõ…Và xin ở lại học với NANIN. Một lần khác, NANIN lại bất chợt hỏi TENO:
-      Khi nãy thầy bỏ dép trước khi vào thiền thất này, vậy thầy đã bỏ dép ở chân nào trước vậy? TENO cũng không trả lời được và xin ở lại học tiếp (vì thấy mình chưa được).

* Trang 178 *
device

Từ đó về sau, NANIN thiền sư cũng không dạy dỗ gì thêm ngoài chuyện dù, dép, chổi, chén, tô, mền, y phục, nói, cười… (oai nghi).
Sau bốn năm hành thiền Chánh Niệm (thân đâu tam đô) TENO thấy rằng mình đã hoàn toàn được trong bốn oai nghi (đi, đứng, nằm, ngồi...) nên đến tư gia thiền sư NANIN để ra đi. Ông liền dùng tay đẩy mạnh cánh cửa thiền thất làm vang ra tiếng động mạnh. Điều này đã chứng tỏ rằng mình dùng sức quá mức cần thiết, vì không biết rằng ta đang dùng tay đẩy cửa. Và TENO phải ở thêm hai năm nữa để học cách đóng cửa.
Sau sáu năm ở với thầy, thiền sư TENO đã thuần thục và trở thành một thiền sư lừng danh nước Nhật. (Mình phải biết mình còn sai thì mới tiến bộ khi thầy dạy).
Nội Ngoại Vô Cấu, Tất Linh Quang Khiết:
Trong ngoài không dơ, sáng sạch tất cả.
Bên trong ở đây là chỉ cho thân tâm.
Bên ngoài ở đây là chỉ cho trần cảnh.

* Trang 179 *
device

Bên trong tâm luôn nghiêm trì giới luật. Thân giữ gìn oai nghi tế hạnh, thân đâu tâm đó, định lực phát sanh, từ đó trí huệ bừng sáng, phiện não tan hết, duy chỉ còn Tánh Giác soi tỏ. Ngoài không nhiễm trần lao, trong không khởi phiền não, trong ngoài như một, trí huệ chói khắp, quả Bồ Đề chẳng xa vậy.

* Trang 180 *
device

 
Tỳ Ni Nhật Dụng Yếu Giải