LOGO VNBET
1. Phiên âm:
THỦ DƯƠNG CHI
Thủ chấp dương chi
Đương nguyện chúng sanh
Giai đắc diệu pháp
Cứu cánh thanh tịnh
ÁN TÁT BA PHẠ THUẬT ĐÁP
TÁT RỊ BA, ĐÁP RỊ MA TÁT BA PHẠ,
THUẬT ĐÁP KHOẢNH ÁN LAM TÁ HA
(3 lần)

 
2. Dịch nghĩa:
LẤY TĂM XỈA RĂNG
Cầm tăm xỉa răng
 Nên nguyện chúng sanh

* Trang 257 *
device

Đều được pháp mầu
Rốt ráo trong sạch
ÁN TÁT BA PHẠ THUẬT ĐÁP
TÁT RỊ BA, ĐÁP RỊ MA TÁT BA PHẠ,
THUẬT ĐÁP KHOẢNH ÁN LAM TÁ HA
(3 lần)
 
3. Yếu giải:
Dương Chi:
Là cây xỉa răng.
Dương chi là nhành cây dương liễu dùng để chà răng sau khi thọ thực, vì dương liễu có tánh ôn nhu mềm mại. Đây là chỉ cho lòng khiêm tốn của người tu hành.
Thuở xưa chư Tỳ Kheo dùng cây dương liễu chà răng, nhưng ngày nay thường dùng cây tăm bán sẵn để xỉa răng, mà không cần tìm nhánh cây dương liễu để dành nhai cho sạch răng nhu thời Đức Phật còn tại thế.
Hình ảnh cây dương liễu trông uyển chuyển, uốn mình theo gió, xụ xụ hiêu hiêu trong mây lợt mưa thưa, người xưa dùng cây dương liễu là để hiển lộ cái tánh ôn nhu khiêm tốn.

* Trang 258 *
device

Những xứ không có cây dương liễu, người ta chọn những cây có tánh ôn hòa để nhai vậy.
 
Thủ Chấp Dương Chi:
Tay cầm nhành dương. Là sau khi thọ thực xong, lấy nhành dương nhai nhai cho sạch răng. Vì nhành dương là loại cây có tánh ôn nhu, vị đượm trong mát, khiến cho thân tâm thanh tịnh.
 
Giai Đắc Diệu Pháp
Cứu Cánh Thanh Tịnh:
Diệu pháp là cái pháp đệ nhứt, tối thắng, không danh không tướng, không bị chi phối bởi thời gian. Không thể dùng ngôn từ để nói đến nó, cũng không thể dùng ý nghĩ để suy xét nó được (bất khả tư nghì). Diệu pháp ở đây chỉ cho cái TRI KIẾN PHẬT trong Kinh Pháp Hoa mà Đức Phật muốn Khai Thị Ngộ Nhập cho tất cả chúng sanh. Nó sẵn có trong chúng sanh, cho nên hễ ai nhận hiểu, thầm hội được nó thì Đức Phật liền thọ ký Đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

* Trang 259 *
device

 
Tỳ Ni Nhật Dụng Yếu Giải