LOGO VNBET
1.      Phiên âm:
 
TƯỚC DƯƠNG CHI
Tước dương chi thời
Đương nguyện chúng sanh
Kỳ tâm điều tịnh
Phệ chư phiền não
ÁN A MỘ DÀ DI MA LỆ
NHỈ PHẠ CA RA TĂNG DU ĐÀ NỄ
BẮT ĐẦU MA CÂU MA RA
NHĨ PHẠ TĂNG DU ĐÀ DA
ĐÀ RA ĐÀ RA
TỐ DI MA LỆ TA BÀ HA (3 lần)

* Trang 260 *
device

2.   Dịch nghĩa:
ĐÁNH RĂNG (XỈA RĂNG)
Khi đánh chà răng
Nên nguyện chúng sanh
Tâm điều hoà tịnh
Cắn nát phiền não
ÁN A MỘ DÀ DI MA LỆ
NHỈ PHẠ CA RA TĂNG DU ĐÀ NỄ
BÁT ĐẦU MA CÂU MA RA
NHĨ PHẠ TĂNG DU ĐA DA
ĐÀ RA ĐÀ RA
TỐ DI MA LỆ TA BÀ HA (3 lần)
3.  Yếu giải:
Tước Dương Chi:
Cắn nhành dương.
Sau khi thọ thực, lấy nhành dương cắn nơi hai hàm răng chà xát cho sạch chất dơ dính nơi kẽ răng. Ngày nay, chư Tăng dùng tăm xỉa răng sau khi thọ thực để xỉa chất dính nơi răng vừa tiện lợi, vừa gọn gàng.

* Trang 261 *
device

Sở dĩ thời xưa chư Tăng dùng cành cây dương nhai nhai nơi răng mà ít mà ít dùng loại cây khác là vì cây dương liễu cành thon nhỏ, mang chất khử nhiệt, phát ra mùi thơm.
Nhăn (nhai) nhành dương có năm điều lợi ích:
•        Không bị đắng miệng
•        Miệng không bị hôi
•        Trừ phong
•        Trừ nhiệt
•        Trừ đàm
Tước Dương Chi Thời,
Đương Nguyện Chúng sanh:
Mỗi khi nhăn nhành dương (xỉa răng) nên thầm cầu nguyện cho tất cả chúng sanh.
Phật dạy sau khi thọ thực phải xỉa răng (hoặc nhăn nhành dương) để cho miệng tinh sạch, vừa mang lại sức khỏe cho thân vừa đầy đủ lễ độ khi gặp người, tụng kinh, lễ sám...
Thân miệng sạch cũng cầu cho chúng sanh được nhờ pháp Phật tiêu trừ phiền não.

* Trang 262 *
device

Kỳ Tâm Điều Tịnh Không Vô Phiền Não:
Trong tâm thanh tịnh không dính phiền não.
Chúng sanh đã sẵn có cái chơn tâm thanh tịnh chưa hề dính bụi dơ nhưng vì vô minh che lấp khiến cho chân tâm không hiển bày. Nay dùng giới hạnh điều phục, đạt định lực, trí tuệ bừng sáng khiến cho bóng tối vô minh tan mất.

* Trang 263 *
device

 
Tỳ Ni Nhật Dụng Yếu Giải