LOGO VNBET
1. Phiên âm:
KIẾN ĐẠI HÀ
Nhược kiến đại hà
Đương nguyện chúng sanh
Đắc dự pháp lưu
 Nhập Phật trí hải
2.       Dịch nghĩa:
NHÌN THẤY SÔNG LỚN
Như gặp sông lớn
Nên nguyện chúng sanh
Được nương dòng pháp
 Vào biển trí Phật

* Trang 334 *
device

3.  Yếu giải:
Giang: Là dòng sông nhỏ.
Hà: Là dòng sông lớn
Kiến Đại Hà:
Là nhìn thấy dòng sông lớn rộng, nước sâu, dòng rộng, chảy mạnh mang nhiều phù sa, hàm chứa được tàu to, ghe lớn. Những loài thủy tộc được sống trong nước cũng nhiều và thủy triều đi về biển cả cũng mạnh.Đứng trước một dòng sông to lớn, nước chảy cuồn cuộn, sóng vỗ dập dìu, con người cảm thấy mình bé nhỏ. Dòng sông cứ êm đềm theo thời gian mà trôi về một chiều đi về biển cả. Và trên đường đi cuả nó, cũng có khúc cạn, khúc sâu, khúc quanh co, khúc bằng phẳng, có đoạn từ cao xuống thấp thì biến mình thành thác, thành ghềnh, có đoạn gặp phải khúc cứng thì tạo thành những cồn, những cù lao ở trong dòng của nó.
Phật pháp của Đức Phật cũng tương tự như dòng sông, thường gọi là DÒNG PHÁP

* Trang 335 *
device

NHŨ. Trong dòng pháp của Đức Phật cũng tùy duyên hóa độ. Tuy có mục đích đưa chúng sanh đi về biển Phật Trí, nhưng trên hành trình đó, có lúc dùng phương tiện thiện xảo, có lúc tùy thuận cho hợp với căn cơ trình độ chúng sanh mà có giáo pháp Tiểu Thừa hoặc Đại Thừa, cũng như dòng sông có chỗ sâu chỗ cạn.
Gặp trường hợp phải tuân theo giới luật để giữ đúng hướng đi, thì có vẻ mạnh bạo hơn, chẳng khác nào dòng nước ào ào đổ xuống, thẳng đứng, dũng mãnh oai hùng mà giáo pháp không thể thiên lệch tùy duyên được.
Đắc Dự Pháp Lưu:
Tức là dự vào dòng chánh pháp, nương vào chánh pháp.
Người nào có đủ thiện duyên tu hành, nhập vào dòng thánh,theo hạnh xuất thế, giống như khúc gỗ nương vào dòng sông, trôi một chiều đi về biển cả bao la mà không còn trôi ngược trở lại. Khúc gỗ sẽ từ từ theo thời gian mà trôi đi, trước sau

* Trang 336 *
device

gì cũng nhất định trôi về biển , với điều kiện là khúc gỗ phải giữ đúng hướng trôi, không gặp phải bờ, phải cồn, phải cù lao hay qua thác, qua ghềnh. Điều quan trọng nhất là khúc gỗ ấy không bị tự mình mục nát và chìm xuống đáy nước.
Người tu hành cũng thế. Một khi đã đi vào đường xuất thế, giống như khúc gỗ trôi trên dòng sông, nếu không khéo giữ tâm và tĩnh giác thì sẽ bị những chướng ngại, khó có thể nhập vào dòng thánh và chứng Đạo Bồ Đề:
1.  Khúc gỗ bị tắp vào bờ bên này
2.  Khúc gỗ bị tắp vào bờ bên kia
3.  Khúc gỗ bị người khác vớt lên và cột lại
4.  Khúc gỗ bị nước xoáy trôi vòng vòng không đi được
5.  Khúc gỗ bị tắp vào cồn, vào cù lao
6.  Khúc gỗ bị tự mục nát từ bên trong và chìm xuống đáy sông.
Đây là những chướng ngại làm cho khúc gỗ không thể nương theo dòng sông, trôi về đến biển. Người tu cũng vậy, nếu mê

* Trang 337 *
device

 lầm không tỉnh giác, sẽ bị Tiền Tài Danh Vọng dụ dỗ (tắp vào bờ), bị tình cảm trói buộc (bị vớt lên và cột lại), nêu tu hành không tinh tấn, lúc giải đãi, lúc thái quá, lúc tu pháp môn này, lúc thay đổi pháp môn kia, cứ buông này nắm nọ, lòng vòng đi tới đi lui, như khúc gỗ bị nước xoáy trôi vòng một chỗ.
Người tu mà không nương vào Tăng Đoàn, không giữ đúng giới luật, oai nghi tế hạnh, cứ đi đây đi đó, riêng ở một mình, chung lộn với thế tục, dần dà lơ lỏng, cho nên oai nghi không đủ, giới luật không nghiêm, tuy hình dáng bên ngoài cũng đầu tròn áo vuông mà bên trong không đủ đạo lực, giống như khúc gỗ kia bị mục mát tự nó và chìm xuống đáy nước, tan rã thành bùn đất mà không thể trôi về biển cả bao la được.
Nhập Phật Trí Hải:
Là vào biển Phật Trí.
Trí Phật không phải là trí hiểu biết phân biệt. Không phải là trí thức.

* Trang 338 *
device

Phật trí là tuệ giác thường hằng mầu nhiệm  không thể dùng trí thức để nghĩ đến được, không thể dùng lời nói để bàn luận được. Phật Trí bao la trùm khắp, sẵn có trong tất cả muôn loài. Ở trong loài nào thì nó là chủ nhân ông của loài đó.
Trong Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận, Đức Phật nói:
“ Ở trong loài người thì gọi là TÂM TÁNH. Ở trong loài trời thì gọi là THIÊN TÁNH. Ở trong Hiền Thánh thì gọi là THÁNH TÁNH.
Ở trong Bồ Tát thì gọi là PHẬT TÁNH.
Ở trong Phật thì gọi là THANH TỊNH PHÁP THÂN”.
Nó bao la như vũ trụ
Nó rộng sâu như biển cả
Vì vậy, dùng biển cả dụ cho Phật Trí (biển Phật Trí).
Người tu hạnh Đại Thừa  tự độ độ tha, tâm thường nhớ nghĩ đến chúng sanh. Mình được công đức gì cũng hồi hướng cho tất cả chúng sanh cũng vào được biển Phật Trí như mình mà không bỏn xẻn.

* Trang 339 *
device

 
Tỳ Ni Nhật Dụng Yếu Giải