LOGO VNBET
1. Phiên âm:
 KIẾN KIỀU ĐẠO
Nhược kiến kiều đạo
Đương nguyện chúng sanh
Quảng độ nhứt thiết
 Du như kiều lương
2.   Dịch nghĩa:
THẤY CẦU ĐƯỜNG
Khi thấy cầu đường
 Nên nguyện chúng sanh
 Rộng độ tất cả
Cũng như cầu đò

* Trang 340 *
device

3.    Yếu giải:
Kiều:
Là cây cầu bắc ngang qua sông. Đem bờ bên này thông qua bờ bên kia gọi là cầu.
Đạo:
Là con đường.
Nhược Kiến Kiều Đạo:
Là mỗi khi trông thấy cây cầu hoặc thấy con đường.
Một hành giả tu tập, trên cầu Phật Đạo, dưới cứu độ chúng sanh, khi nhìn thấy chiếc cầu bắc ngang con sông trên một quãng đường, khiến cho mọi người qua lại dễ dàng mà không bị bế tắc. Nhờ có chiếc cầu mà con đường dài thêm, xa thêm, suông sẻ thêm, tiện nghi thêm, an toàn thêm, tránh cho con người khỏi trèo đèo lội suối, phải lên thác xuống ghềnh. Còn đường có cầu sẽ dẫn dắt mọi người đi về đúng hướng, đi đến đúng nơi.

* Trang 341 *
device

Đường Đạo cũng vậy, đường Đạo thì vô hình nhưng cũng là một hướng đi có khuôn phép, có lề lối, có mẫu mực, hướng dẫn chúng sanh đến mục đích tốt đẹp bằng những phương tiện thiện xảo, bằng những tiện nghi đa dạng, diệu dụng, như những chiếc cầu trên một con đường, làm tan hết những chướng ngại của dòng sông, nước chảy cuồn cuộn, đang sẵn sàng nhận chìm mọi người, nếu lội ngang qua nó.
Quảng Độ Nhứt Thiết Du Như Kiều Lương:
Đức Phật dạy hàng đệ tử, mỗi khi nhìn thấy chiếc cầu trên con đường, nên phát lòng thệ nguyện rộng độ tất cả chúng sanh, khiến họ dễ dàng đi vào con đường chánh pháp dài xa, an toàn và đi đến mục đích giải thoát mà không bị ngăn trở bởi một chướng ngại nào cả.

* Trang 342 *
device

 
Tỳ Ni Nhật Dụng Yếu Giải