LOGO VNBET
1.       Phiên âm:
HÀNH BỘ BẤT
THƯƠNG TRÙNG

Nhược cử ư túc
Đương nguyện chúng sanh
Xuất sanh tử hải
Cú chúng thiện pháp
ÁN, ĐỊA LỊ NHỰT LỊ SA HA (3 lần)
2.       Dịch nghĩa:
BƯỚC ĐI KHÔNG HẠI
CÔN TRÙNG

Dở chân bước đi
Nên nguyện chúng sanh
Thoát biển sanh tử
Đủ các pháp lành
ÁN, ĐỊA LỊ NHỰT LỊ SA HA (3 lần)

* Trang 55 *
device

3.       Yếu giải:
Hành Bộ:
Bước đi, đi là một trong bốn oai nghi của người tu sĩ (đi, đứng, nằm, ngồi). Đệ tử của Đức Phật nhất là hàng xuất gia, khi giở chân lên đã hiểu mình sắp đi đâu và đi để làm gì. Khi đặt chân xuống, năm ngón chân chạm sát đất trước, rồi gót mới chạm sau. Khi gót chân này sát đất thì chân kia mới được giở lên. Phải luyện bước đi cho thật là:
-           Nhẹ nhàng
-          Vững bước
           Khoan thai.
Phải giữ mỗi bước đi cho bình yên, bình yên trang nghiêm thân tướng và bình yên cả trong tâm.
Đang đi biết mình đang đi, bước một bước là biết mình đang bước một bước. Một bước hiện tại, không nhớ bước đã qua và không tính toán cho bước sắp tới.
‘Nhẹ nhàng vững bước khoan thai
 Bước đi quý tướng trong ngoài bình yên

* Trang 56 *
device

 Mỗi nhịp bước theo dòng thiền
 Sáu căn tám thức đồng duyên mới là’
                                                        (Hòa Thượng Thích Thông Bửu)
Cũng có thể niệm Phật theo từng bước chân, như niệm A DI ĐÀ PHẬT (4 chữ), rất dễ dàng khi đi bách bộ, từng bước nở hoa sen, tĩnh thức, nhàn tản, thong thả, thực tại và hiện hữu.
Thương:
Là làm tổn hại, đạp chết loài côn trùng, loài sâu bọ...
Loài có chân gọi là Trùng. Loài không chân gọi là Trỉ.
Bất Thương Trùng:
Là mỗi khi giở chân và hạ chân xuống sát đất để đi phải cẩn thận, đem tâm từ, thương xót hộ trì thân mạng những loài côn trùng sống dưới mặt đất, như kiến, sâu bọ, trùng, dế…
Sanh Tử Hải:
Là biển sanh tử. Ý nói sự sanh tử mờ mịt, rộng lớn. Sinh mà chẳng rõ nơi sinh gọi là

* Trang 57 *
device

sinh lớn. Tử mà chẳng rõ chỗ đi gọi là tử lớn. Sự sinh tử của chúng sanh như biển bao la mờ mịt không bờ mé, triền miên luân hồi trong lục đạo không biết đâu dừng lại.
‘Biển sanh tử nổi lên chìm xuống
Cũng vì gây nên nợ oan gia
Xe luân hồi lộn lại xoay qua
Khổ những nỗi làm người làm thú.’
Thiện Pháp:
Là pháp lành. Pháp lành là do nhíp tâm tu tập, phát Bồ Đề Tâm, cứu giúp tất cả chúng sanh. Giữ gìn chánh pháp, tu giữ giới luật, tu mười nghiệp lành, trừ sạch ác pháp, lợi ích chúng sanh. Các vị Bồ Tát thực hành hạnh lợi tha, tùy duyên,thệ nguyện cứu độ chúng sanh. Khi lục độ vạn hạnh đầy đủ, chư Bồ tát mới có thể thành Phật. Các chúng sanh cũng phải nương theo các pháp lành tu tập mới có thể vượt qua biển sanh tử, chứng đạo Bồ Đề.

* Trang 58 *
device

Tóm lại, người chí tâm tu hành đạo giải thoát thì đối với bốn oai nghi đi, đứng, nằm, ngồi đều phải nhíp tâm vào cử chỉ của thân, không cho tâm buông lung, dong ruỗi (thân đâu tâm đó) vì vậy, mỗi khi giở chân bước đi, phải nhớ đọc kệ và gởi tâm nguyện theo, cầu cho chúng sanh đủ các pháp lành thoát biển sanh tử.
Do công đức này mà các pháp lành cuả mình lần lần đầy đủ, thì Đạo Nghiệp tự nên, biển khổ có thể qua và Quả Niết Bàn có thể đến vậy.

* Trang 59 *
device

 
Tỳ Ni Nhật Dụng Yếu Giải