LOGO VNBET
1.Phiên âm:
ĐĂNG XÍ
Đại tiểu tiện thời
Đương nguyện chúng sanh
Khí tham sân si
 Quyên trừ tội pháp
ÁN, NGẬN LỖ ĐÀ DA SA HA (3 lần)
2.Dịch nghĩa:
LÊN NHÀ XÍ
(Vào nhà vệ sinh, đi toilet)
Khi đi cầu đi tiểu
Nên nguyện chúng sanh
Bỏ tham sân si
Trừ sách gốc tội
ÁN, NGẬN LỖ ĐÀ DA SA HA (3 lần)

* Trang 67 *
device

3.  Yếu Giải:
Đăng:
Là lên, từ dưới lên trên gọi là đăng. Ở đây, chữ Đăng ý chỉ khi có bức bách trong cơ thể, liền lên chỗ giải tọa, làm cho thân tâm sạch trong, bình thường trở lại. Từ chỗ khó chịu lên chỗ dễ chịu gọi là đăng.
Xí :
Chữ Xí có nhiều nghĩa
•     Trên cao chảy xuống xuống dưới thấp gọi là xí.
•     Xí cũng gọi là Thanh, là trong sạch, an ổn trở lại. Những chất ô uế trong thân cần phải đến đây cho thoát ra ngoài, khiến cho thân nhẹ nhàng.
•     Xí có nghĩa là Tạp, là lộn xộn, dơ bẩn, vì nơi đây là chỗ nhiều người đều đến mỗi ngày đôi ba lần, để cho thoát ra những chất phế thải từ trong thân bất tịnh.
Đại :
Chữ Đại ở đây chỉ cho sự đi cầu (toilet).

* Trang 68 *
device

Tiểu:
Chữ Tiểu chỉ cho sự đi tiểu (toilet).
Tiện : Là thuận lợi
Đại Tiểu Tiện :
Là nơi thuận lợi để cho các thứ chẳng sạch thoát ra ngoài thân, khiến cho thân nhẹ nhàng, an ổn.
Khí: Là trừ bỏ.
Khí Tham Sân Si:
Trừ bỏ tam độc tham sân si, tức là buông xả những bóng dáng pháp trần hiện ra trong tâm, khiến cho tâm không còn ôm ấp, nhớ nghĩ đến những điều phiền não, giận tức, mong cầu.
Quyên Trừ:
Ném bỏ, quăng bỏ.
Tộỉ Pháp
Là những nguyên nhân cấu kết lại, nhóm họp lại để tạo thành tội lỗi. Là căn bản

* Trang 69 *
device

 đưa đến các ác nghiệp, dắt dẫn vào đọa lạc luân hồi
Theo lời Phật dạy, tất cả chúng sanh từ sáu từng trời Dục Giới cho đến địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, A Tu La, đều nương nơi sự ăn uống để mà sống còn.
Trong Bát Khổ cuả chúng sanh ở cõi người, thì cái khổ lo ăn rất quan trọng. Vì tranh đấu để có miếng cơm manh áo, nên con người sanh lòng tham lam, kéo theo sự sân giận,mong cầu, si mê, lại thêm tội giết hại những loài súc sanh yếu thế để ăn, tạo nhiều ác nghiệp. Thức ăn vào cơ thể, sau khi đã thanh lọc, được thải ra ngoài những chất ô uế. Cho nên mỗi khi đi đại tiểu ở nhà xí, cần phải chú nguyện, nhíp tâm, nguyện gởi tham sân si theo chất dơ ra khỏi thân tâm, vứt bỏ tam độc.
Các bậc Cổ Đức dạy rằng: ‘Khi mặc áo, ăn cơm, rửa tay, đi đại tiểu tiện... phải nhiệp niệm thần chú, không để cho tâm rong ruổi. Ngăn chận tạp tưởng, giữ gìn

* Trang 70 *
device

 chánh niệm, đó là công phu tu tập tốt, thì lo gì không đạt định lực, để phát sanh trí tuệ, đến quả Bồ Đề’.
4. Những điều cần nhớ:
Khi mắc đại tiểu tiện, nên đi liền, đừng để cho bên trong dồn thúc quá, đến nỗi phải lật đật. Cần nên thay guốc dép dùng mang khi vào nhà xí, không nên mang giày dép sạch vào cầu tiêu rồi mang vào Tăng Đường, Ni Đường, Thiền Đường…
Khi đến trước câu tiêu, phải gõ cửa( hoặc khảy ngón tay 3 tiếng), một là để xem có người đang ở bên trong hay không, hai là để cho các loài quỷ ăn phẩn uế ở trong nhà cầu tránh nơi khác.
Khi đã ngồi trong nhà cầu rồi, cũng phải gõ 3 tiếng và thầm đọc kệ chú 3 lần.
Trong Luật Nhiếp có dạy: ‘Nên làm nhà xí ở riêng chỗ kín đáo, phía sau góc chùa và gắn cánh cửa che khuất một bên. Khi vào nhà xí, trước phải cởi y ra, treo trên

* Trang 71 *
device

 gió, ở chỗ sạch. Sau khi đi đại tiểu tiện xong, phải dùng xà phòng rửa tay sạch(đọc chú) mới cầm y và có thể chào người’.

* Trang 72 *
device

 
Tỳ Ni Nhật Dụng Yếu Giải