LOGO VNBET

Việc Lớn Nhất Của Đời Người

Mục Lục

Phần I: Việc Lớn Nhất Của Một Đời Người - I. Duyên Khởi

II. Lời Nói Đầu

III. Hô Hấp Ngừng, Thần Thức Vẫn Chưa Rời Khỏi Cơ Thể Con Người

IV. Thuyết Minh Thần Thức Lúc Nào Rời Khỏi Cơ Thể Con Người

V. Thần Thức Khi Lìa Khỏi Thể Xác Đi Về Chỗ Nào?

VI. Những Điều Mà Người Bệnh Cần Nên Biết

VII. Những Điều Gia Đình Người Bệnh Cần Biết

VIII. Những Điều Cần Nên Biết Ở Nhà Tang Lễ

IX. Nếu Hỏa Táng Thì Nên Sau Bẩy Ngày Hãy Cử Hành - X. Di Chúc Dặn Dò Cháu Con

XI. Nhân Của Tự Lực Và Duyên Của Tha Lực

XII. Kết Luận

Phần II: Phút Cuối Của Một Đời Người - I. Khi Bệnh Nặng

II. Khi Lâm Chung

III. Lâm Chung Sau Một Ngày

IV. Các Việc Cần Siêu Tiến Cho Vong Linh

V. Lời Kết

Phần III. Ba Điều Cốt Yếu Khi Lâm Chung

I. Thiện Xảo Khai Đạo Vỗ Về An Ủi Khiến Sinh Lòng Chính Tín

II. Mọi Người Thay Phiên Nhau Niệm Phật Để Giữ Gìn Tịnh Niệm Cho Người Sắp Chết

III. Ngăn Cấm Không Được Di Chuyển, Khóc Than Để Đề Phòng Việc Không Hay Xảy Ra

Phần IV. Tại Sao Lại Làm Các Phật Sự

I. Tại Sao Lại Làm Các Phật Sự?

II. Mời Người Xuất Gia Làm Các Phật Sự Thì Được Những Lợi Ích Gì?

III. Người Khi Chuẩn Bị Lâm Chung Thì Chúng Ta Nên Làm Như Thế Nào?

IV. Vong Linh Là Cái Gì?

V. Ai Nên Làm Phật Sự, Cúng Bái Tụng Kinh?

VI. Tụng Kinh Để Làm Gì?

VI. Bái Sám Để Làm Gì?

VII. Cúng Diệm Khẩu Để Làm Gì?

VIII. Việc Cúng Bái Siêu Độ Giữa Người Và Quỷ

Phần IV: Nghệ Thuật Của Việc Chết

Phân V: Kiến Thức Cơ Bản Khi Trợ Nhiệm

Phụ Lục

Việc Lớn Nhất Của Đời Người